Eksamen – Københavns Universitet

Åbent Universitet > Eksamen

Eksamen

Når du bliver tilmeldt et kursus via Åbent Universitet bliver du automatisk tilmeldt eksamen. Herefter kan du frit afmelde eksamen indenfor instituttets afmeldingsfrister.

Hvis du skal til syge/re-eksamen, skal du kontakte eksamensseketæren på instituttet. Se eksamensplaner, frister for afmelding og kontaktpersoner under dit fag:

Institut for Informationsstudier

Informationsvidenskab og kulturformidling

Er dit fag/kursus her ikke? Kontakt eksamenssekretæren på instituttet

Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Engelsk
Fransk
Italiensk
Tysk
Portugisisk
Spansk

Er dit fag/kursus her ikke? Kontakt eksamenssekretæren på instituttet

Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

Kunsthistorie
Litteraturvidenskab
Musikvidenskab
Teater- og performancestudier

Er dit fag/kursus her ikke? Kontakt eksamenssekretæren på instituttet

Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Film- og Medievidenskab
Filosofi
Retorik
Pædagogik

Er dit fag/kursus her ikke? Kontakt eksamenssekretæren på instituttet

Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Dansk
Dansk som fremmed- og andetsprog (DAV og Master)
Lingvistik

Er dit fag/kursus her ikke? Kontakt eksamenssekretæren på instituttet

Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier

Arabisk
Balkanstudier
Eskimologi og Arktiske Studier
Religionsvidenskab
Russisk

Er dit fag/kursus her ikke? Kontakt eksamenssekretæren på instituttet

Saxo-Instituttet

Historie
Europæisk Etnologi
Forhistorisk Arkæologi
Klassisk Arkæologi
Græsk
Latin

Er dit fag/kursus her ikke? Kontakt eksamenssekretæren på instituttet

 

Alle skriftlige eksamensopgaver afleveres via Digitial Eksamen (KU's portal for digital aflevering af skriftlige eskamener)

Du kan tage eksamen i et kursus inden for 2 år efter betalingen af kurset. Efter 2 år, skal du betale for kurset igen, hvis du ønsker at aflægge eksamen. Du kan kun følge undervisningen i det semester, hvor betalingen har fundet sted.

Bemærk at der gælder de samme regler for eksamen for deltidsstuderende som almindelige studerende. Se Eksamensbekendtgørelsen.

Mere information:

Afmelding, udskydelse og syge/reeksamen
Før eksamen
Efter eksamen
Dispensation