Eksamen

Når du bliver tilmeldt et kursus via Åbent Universitet, bliver du automatisk tilmeldt eksamen. Herefter kan du frit afmelde eksamen inden for universitetets frister (i foråret ligger fristen i marts, mens den i efteråret ligger i september).

Hvis du skal tilmeldes syge-/reeksamen, skal du kontakte eksamenssekretæren på dit institut, ligeledes inden for universitetets frister (i foråret ligger fristen i juli, mens den i efteråret ligger i januar).

Se eksamensplaner, aktuelle frister for tilmelding/afmelding samt kontaktpersoner på KUnet under dit fag:

 

 

 

 

 

 

Alle skriftlige eksamensopgaver afleveres via Digitial Eksamen (KU's portal for digital aflevering af skriftlige eksaminer).

Du kan aflægge eksamen i et kursus inden for 2 år efter, du har betalt. Efter 2 år skal du betale for kurset igen, hvis du ønsker at aflægge eksamen. Du kan kun følge undervisningen i det semester, hvor betalingen har fundet sted.

Bemærk, at der gælder samme regler for eksamen for deltidsstuderende som for ordinære studerende (du kan finde eksamensbekendtgørelsen på retsinformation.dk).

Mere information:

Tilmelding og afmelding
Før eksamen
Efter eksamen
Dispensation