Eksamen

Når du bliver tilmeldt et kursus via Åbent Universitet bliver du automatisk tilmeldt eksamen. Herefter kan du frit afmelde eksamen indenfor instituttets afmeldingsfrister.

Hvis du skal til syge/re-eksamen, skal du kontakte eksamensseketæren på instituttet. Se eksamensplaner, frister for afmelding og kontaktpersoner under dit fag:

Alle skriftlige eksamensopgaver afleveres via Digitial Eksamen (KU's portal for digital aflevering af skriftlige eskamener)

Du kan tage eksamen i et kursus inden for 2 år efter betalingen af kurset. Efter 2 år, skal du betale for kurset igen, hvis du ønsker at aflægge eksamen. Du kan kun følge undervisningen i det semester, hvor betalingen har fundet sted.

Bemærk at der gælder de samme regler for eksamen for deltidsstuderende som almindelige studerende. Se Eksamensbekendtgørelsen.

Mere information:

Afmelding, udskydelse og syge/reeksamen
Før eksamen
Efter eksamen
Dispensation