Åbent Universitet tilbyder efter- og videreuddannelse på universitetsniveau, både som dag-, aften- og weekendkurser.