Adgangskrav – Københavns Universitet

Adgangskrav

På Åbent Universitet skal du opfylde de samme generelle og specifikke adgangskrav til kurserne, som du skal til fuldtidsstudier på det ordinære universitet. Der er forskellige niveauer i universitetsuddannelserne og forskellige adgangskrav til hvert niveau.

Bachelorniveau

Adgangsgivende eksamener:
Studentereksamen (stx)
Højere forberedelseseksamen(hf)
Højere handelseksamen (hhx)
Højere teknisk eksamen(htx)
Studiekompetencegivende eksamen ifb. med erhvervsuddannelse (eux)
Særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
Eksamen fra Duborg-Skolen
Eksamen fra A.P. Møllerskolen

Ud over en af de ovenstående eksamener skal du have særlige niveauer i fagene:
Dansk på A niveau
Engelsk på B niveau
Historie på B niveau eller Samtidshistorie på B niveau
Yderligere et fremmedsprog: fortsættersprog på B niveau (fransk eller tysk) eller begyndersprog på A niveau (fransk, italiensk, russisk, spansk eller tysk)

Nogle kurser kræver flere niveauer end ovenstående – se næste fane.

Specifikke adgangskrav

De fleste sprogkurser kræver et særligt niveau i sproget, før du kan optages på kurset.

Sprogfag:
Arabisk: Arabisk på A niveau*
Engelsk: Engelsk på A niveau
Fransk: Fransk fortsættersprog på B niveau eller begyndersprog på A niveau
Græsk: klassisk Græsk på A niveau* og Latin på A niveau*
Italiensk: Italiensk på A niveau*
Latin: Græsk på A niveau* og Latin på A niveau*
Russisk: Russisk på A niveau*
Spansk: Spansk på A niveau
Tysk: Tysk på B niveau (fortsættersprog) eller begyndersprog på A niveau

Historie:
Historie på A niveau. I stedet for Historie A kan du have enten Historie B, Samfundsfag C og Religion C eller Samfundsfag B i kombination med enten Historie B, Idéhistorie B eller Samtidshistorie B.
* Åbent Universitet udbyder kurser i sprogenes propædeutik – dvs. A niveau.

Kandidatniveau

For at blive optaget på kurser på kandidatniveau skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse til den uddannelse, kurset er en del af. Læs mere om adgangskravene til kandidatuddannelserne her

Dispensation

Du kan søge om optagelse uden en gymnasial adgangsgivende eksamen, men det kræver en dispensation. Universitetet kan give dig særlig tilladelse, hvis vi på baggrund af din dispensationsansøgning vurderer, at du har kvalifikationer, vi kan sidestille med en gymnasial eksamen, samt at du opfylder de specifikke adgangskrav til uddannelsen.

Du sender en dispensationsansøgning samtidig med, at du søger ind på et kursus.

Udenlandsk statsborger

Hvis du er udenlandsk statsborger (udenfor Norden), skal du også bestå Studieprøven i Dansk.

Fuldtidsstuderende

Hvis du er indskrevet som fuldtidsstuderende, er der begrænsninger for optagelse ved Åbent Universitet. Du må ikke være indskrevet på en studieordning som ordinær studerende og samtidig følge kurser fra samme studieordning som deltidsstuderende.

Bekendtgørelsen om deltidsuddannelse: §8, stk. 3: "Studerende ved en heltidsuddannelse kan ikke samtidig indskrive sig til et enkeltfag, der er en del af heltidsuddannelsen."