Tompladskurser – Københavns Universitet

Åbent Universitet > Dagkurser > Tompladskurser

Tompladskurser

Du kan søge følgende kurser:

Kunsthistorie

Kunsthistorie 1400-1800 (HKUB11063U)
Visuel kultur (HKUB10053U)
Visuel analyse og praksis (HKUB11073U)

Litteratur

Ældre litteraturhistorie 2 (HLVB00632U)
Den moderne litteraturs og kulturs historie 2 (HLVB00672U)

Musik
Populærmusikstudier (HMVB01536U)
Musikalsk antropologi (HMVB01535U)
(De to ovenstående kurser er to parallelle forløb med en afsluttende samlet eksamen).

Teater
Teaterhistorie 2 (HTEB00592U)
Forestillingsanalyse (HTEB00603U)
Fordybelsesemne: Superstar” og celebrity-kultur (HTEB00659U)