INF Tompladser – Københavns Universitet

Åbent Universitet > Dagkurser > INF Tompladser

INF Tompladser

På Det Informationsvidenskabelige Akademi optages ikke tompladser på bachelor- og kandidatuddannelsens grundfag, men det er muligt at søge om optag på udbudte tilvalgsmoduler. For foråret 2018 drejer det sig om følgende kurser:

BACHELORNIVEAU:

 

KANDIDAT NIVEAU:

Bemærk: For at tage kurser på kandidatniveau, skal du opfylde adgangskravene

Søg her