Dagkurser/tompladsordningen – Københavns Universitet

Åbent Universitet > Dagkurser

Dagskurser / tompladsordningen

Du har mulighed for at søge optagelse på tomme pladser på kurser på bachelor- og kandidatuddannelserne om dagen. Det er ikke alle kurser man kan søge om optag på.


Kursusudbuddet for studieåret 2018/2019 kan ses under institutterne: 

Saxo-Instituttet

 

Medier, Erkendelse og Formidling

Film- og Medievidenskab optages ikke tompladser på bacheloruddannelsens grundfag, men det er muligt at søge om optag på tilvalgsmoduler på Film- og Medievidenskab.

Engelsk, Germansk og Romansk

Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier

 

Kunst- og Kulturvidenskab

Det er i efteråret 2018 ikke muligt at følge kurser på Kunsthistorie via tompladsordningen. Du kan søge følgende kursus på litteraturvidenskab:
Den moderne litteraturs og kulturshistorie  

Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Institut for Informationsstudier

  • Efterårets kurser på institut for Informationskurser kan ses her. Du søger om optag her.

Du kan se udbud af kurser på DAV og Masteruddannelsen her