Dagskurser / tompladsordningen

Du har mulighed for at søge optagelse på tomme pladser på kurser på bachelor- og kandidatuddannelserne om dagen. Det er ikke alle kurser man kan søge om optag på og man optages kun hvis der er tomme pladser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se udbud af kurser på DAV og masteruddannelsen.