Dagkurser/tompladsordningen – Københavns Universitet

Åbent Universitet > Dagkurser

Dagskurser / tompladsordningen

Du har mulighed for at søge optagelse på tomme pladser på kurser på bachelor- og kandidatuddannelserne om dagen. Det er ikke alle kurser man kan søge om optag på og man optages kun hvis der er tomme pladser.


Kursusudbuddet for foråret 2019 kan ses herunder: 

Historie, Arkæologi, Græsk, Latin, Oldtidskundskab og Danish Culture Courses

 

Film og medier, Filosofi, Kommunikation, Pædagogik og Retorik

  • Film- og Medievidenskab (Der optages ikke via tomplads på bacheloruddannelsens grundfag, men det er muligt at søge om optag på tilvalgsmoduler)
  • Filosofi
  • Kommunikation og it (Der optages ikke via tomplads på hverken bacheloruddannelsens grundfag eller tilvalgsmoduler)
  • Pædagogik
  • Retorik (Der optages ikke via tomplads på bacheloruddannelsens grundfag, men det er muligt at søge om optag på tilvalgsmoduler)

Sprogfag

Kultur og sprog udenfor Europa; Arabisk, Japansk, Kinesisk, Religion mm.

 

Kunsthistorie, Litteraturvidenskab, Moderne kultur, Musikvidenskab mm.

Dansk, Lingvistik mm.

Informationsvidenskab og Kulturformidling

Du kan se udbud af kurser på DAV og Masteruddannelsen her