Dagkurser/tompladsordningen – Københavns Universitet

Åbent Universitet > Dagkurser

Dagskurser / tompladsordningen

Du har mulighed for at søge optagelse på tomme pladser på kurser på bachelor- og kandidatuddannelserne om dagen. Det er ikke alle kurser man kan søge om optag på og man optages kun hvis der er tomme pladser.


 Efterårets kurser offentliggøres 1. maj 2019.

Historie, Arkæologi, Græsk, Latin, Oldtidskundskab og Danish Culture Courses

 • Forhistorisk Arkæologi (få kurser)
 • Klassisk Arkæologi (få kurser)
 • Historie (Der optages ikke via tomplads på Bachelordelens grundfag)
 • Klassisk Græsk
 • Latin
 • Middelalderkundskab (fjernundervisning)
 • Oldtidskundskab
 • Danish Culture Courses

 

Film og medier, Filosofi, Kommunikation, Pædagogik og Retorik

 • Film- og Medievidenskab (Der optages ikke via tomplads på bacheloruddannelsens grundfag, men det er muligt at søge om optag på tilvalgsmoduler)
 • Filosofi
 • Kommunikation og it (Der optages ikke via tomplads på hverken bacheloruddannelsens grundfag eller tilvalgsmoduler)
 • Pædagogik
 • Retorik (Der optages ikke via tomplads på bacheloruddannelsens grundfag, men det er muligt at søge om optag på tilvalgsmoduler)

Sprogfag

 • Engelsk
 • Fransk
 • Italiensk
 • Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation
 • Portugisiske og brasilianske studier
 • Spansk sprog og kultur
 • Tysk

Kultur og sprog udenfor Europa; Arabisk, Japansk, Kinesisk, Religion mm.

 • Arabisk
 • Assyriologi
 • Balkanstudier
 • Centralasien og Afghanistan Studier
 • Eskimologi og Arktiske Studier
 • Hebraisk
 • Indianske sprog og kulturer
 • Indologi
 • Islamiske studier
 • Japanstudier
 • Kinastudier
 • Komparative Kulturstudier
 • Koreastudier
 • Mellemøststudier
 • Minoritetsstudier
 • Moderne Indien og Sydasienstudier
 • Nærorientalsk Arkæologi
 • Religionsvidenskab
 • Russisk
 • Tyrkisk
 • Ægyptologi
 • Østeuropastudier
 • Global Urban Studies

 

Kunsthistorie, Litteraturvidenskab, Moderne kultur, Musikvidenskab mm.

 • Kunsthistorie (få kurser)
 • Litteraturvidenskab
 • Musikvidenskab

Dansk, Lingvistik mm.

 • Audiologopædi
 • Dansk
 • Lingvistik

Informationsvidenskab og Kulturformidling

 • Informationsvidenskab og kulturformidling

Du kan se udbud af kurser på DAV og Masteruddannelsen her