Studieordninger og ÅU-kurser

Åbent Universitets kurser og eksamener er hentet fra studieordningerne på Det Humanistiske Fakultets heltidsuddannelser. Et ÅU-kursus kan udbydes som et rent grundfags-kursus eller som et  tilvalgs-kursus, eller som begge dele.

Kend din studieordning

Læser du på Åbent Universitet for at opnå en specifik kompetence, f.eks et sidefag, er det vigtigt, at du kender den relevante studieordning. Det kan hjælpe dig til at blive tilmeldt de rigtige kurser og eksamensaktiviteter, i forhold til hvad du ønsker at opnå med kurserne.

I studieordningen kan du få et overblik over uddannelsens moduler, hvornår du skal tage hvilke kurser og hvilke faglige mål, der knytter sig til kurserne, samt eksamenskrav m.m. Derfor er det vigtigt, at du kender studieordningen godt.

Find din studieordning 

Du kan finde en oversigt over fakultets studieordninger her: Find din studieordning

Spørg Åbent Universitet, hvis du er i tvivl om, hvilken studieordning du læser under.

Hvad gør du, hvis der kommer en ny studieordning

Læser du f.eks et sidefag på Åbent Universitet, skal du være opmærksom på, at der kan komme nye studieordninger inden du får afsluttet dit forløb. Det er i den forbindelse vigtigt, at du får vurderet dit videre forløb- det kan være en vurdering af, hvad du mangler at tage på den nye studieordning for at afslutte dit sidefag, eller om du evt. kan tage dine sidste kurser på den gamle studieordning og dermed ikke behøver at aflægge eksamen efter den nye studieordning. 

Det vil som regel være studienævnet for uddannelsen, der kan vurdere dit videre forløb, hvis der kommer ny studieordning og ikke Åbent Universitet.