Tysk

Sidefaget i Tysk består af 45 ECTS bachelortilvalg og 45 ECTS kandidattilvalg. Sidefaget udbydes som en kombination af aften- og dagkurser (tompladsordningen).

Hvem kan læse sidefaget i Tysk?/Adgangskrav

For at læse hele det gymnasierettede sidefag i Tysk, skal du have en kandidatgrad i forvejen. Du skal være opmærksom på, at hvis du har en kandidatgrad med hovedområde uden for Humaniora forlænges kandidatsidefaget med 30 ECTS. Hvis din kandidatuddannelse er humanistisk, men ikke i et fag, der undervises i, forlænges dit kandidatsidefag ligeledes.

For at læse sidefaget i Tysk kræves enten gymnasialt A-niveau i tysk begyndersprog eller gymnasialt B-niveau i tysk fortsættersprog. Derudover er der generelle adgangskrav, som skal opfyldes for at kunne læse på Det Humanistiske Fakultet. Læs mere om adgangskrav.

Hvad koster det?

Du finder de aktuelle priser for kurser på Åbent Universitet her. Du betaler ikke hele uddannelsesudgiften på én gang. Du betaler kun for de kurser, du tilmelder dig pr. semester.

Søg om optagelse på kurserne

Gå til ansøgningsskema

Merit

Måske har du allerede dækket det faglige indhold i nogle af kurserne, som indgår på sidefaget i Tysk. Så er det muligt at søge merit.

Det er studienævnet på instituttet der afgør, om du kan få merit. Bemærk, at du først kan søge om merit, når du er optaget ved Åbent Universitet.