Oversigt over kurser

Bachelordelen af sidefaget i teater- og performancestudier (45 ECTS)

  • Teaterhistorie og analyse 1: teaterhistorie  og dramaturgi (15 ECTS)
  • Teaterhistorie og analyse 2: teaterhistorie og forestillingsanalyse (15 ECTS)
  • Teaterproces 1: teaterprocesledelse med drama- og teaterpædagogik (15 ECTS)


Kandidatdelen af sidefaget i teater- og performancestudier (45 ECTS)

  • Drama- og teaterpædagogik (15 ECTS)
  • Teori og design: produkt, praksis, proces, erfaring (15 ECTS)
  • Performancedesign: performative praksis- og erfaringsformer (15 ECTS)


For studerende, hvis centrale fag hører under et andet hovedområde end humaniora, eller som ikke har et humanistisk undervisningsfag på centralfagsniveau, forlænges kandidatdelen af sidefaget med 30 ECTS.

Se gældende studieordning for information om, hvilke eksaminer der udgør de 30 ECTS.