Sidefag på deltid

Sidefaget tages som enkeltstående kurser, enten som aftenundervisning eller via tompladsordningen (dagkurser). Som studerende på Åbent Universitet, bliver du således ikke indskrevet på en hel sidefagsuddannelse, men på enkeltfag. 

Du søger om optagelse på de enkelte kurser hvert semester, og du kan selv bestemme, hvor mange ECTS-point du ønsker at læse i et givent semester, eller om du evt. vil holde pause i dine studier. Bemærk dog, at kurserne i et sidefag oftest bliver udbudt i et fast studiemønster, hvor et specifikt kursus enten bliver udbudt i forårssemesteret eller i efterårssemesteret. Det kan være relevant, når du planlægger dit studieforløb som deltidsstuderende.

Du skal også være opmærksom på, at hvis du holder pauser og er længe undervejs, kan der komme nye studieordninger, og du kan lide merittab. Det vil sige, at beståede eksamener ikke kan bruges på den nyeste studieordning. Åbent Universitet vejleder og hjælper gerne med et studieforløb, men kan ikke refundere tidligere betalt kursusgebyr for kurser, som ikke kan meriteres eller bruges på nyeste studieordning.

Aften- eller dagkurser

Kurserne tages enten som aftenundervisning eller via tompladsordningen, dvs. undervisning i dagtimerne sammen med fagets fuldtidsstuderende. Hvis et kursus er udbudt som aftenundervisning, kan man som udgangspunkt ikke komme på dagkurset. Dagkurserne er altid forbeholdt ordinære studerende.

Det er forskelligt på sidefagene, om kurserne udbydes som aftenundervisning eller via tompladsordningen. Det kan også være en kombination af begge, således at dele af sidefaget skal tages om aftenen, f.eks. bachelor-tilvalget, og resten skal tages om dagen. 

Læs mere under det enkelte sidefag, hvor du også kan finde link til ansøgning. 

Find dit kursus

Du kan se, hvilke aftenkurser vi udbyder i semesteret på vores hjemmeside.

Dagkurser via tompladsordningen kan du først og fremmest se i Københavns Universitets kursuskatalog, og du kan læse om de generelle regler for tompladsordningen her.