Sidefag på deltid

Sidefaget tages som enkeltstående kurser, enten som aftenundervisning eller via tompladsordningen (dagskurser)

Som studerende på Åbent Universitet, bliver du ikke indskrevet på et hel sidefagsuddannelse, men på en enkeltfagsuddannelse. 

Sidefaget består af enkeltstående kurser, som du søger optagelse på og du kan selv bestemme, hvor mange ECTS point du ønsker at læse i et givent semester, eller om du evt. helt vil holde en pause i dine deltidsstudier. Bemærk, at et sidefags kurser/moduler oftest bliver udbudt i et fast studiemønster, hvor et specifikt kursus/modul enten bliver udbudt i forårssemesteret eller i efterårssemesteret. Det kan være relevant, når du planlægger dit studieforløb som deltidsstuderende.

Aften- eller dagskurser

Kurserne skal tages enten som aftenundervisning eller via tompladsordningen, som dagsundervisning. Hvis et kursus er udbudt som aftenundervisning, kan man ikke komme på dagskurset. Dagskurserne er altid forbeholdt ordinære studerende.

Det er forskelligt på sidefagene om alle kurserne udbydes som aftenundervisning og dermed kun kan tages om aftenen, eller via tompladsordningen (dagsundervisning). Det kan også ofte være en kombination af begge, således at dele af sidefaget skal tages om aftenen, f.eks bachelor-tilvalget, og resten skal tages om dagen. 

Læs mere under det enkelte sidefag, hvor du også kan finde link til ansøgning. 

Find dit kursus

Du kan se hvilken aftenkurser vi udbyder i semesteret på vores hjemmeside her

Tompladskurser (dagskurser) kan du først og fremmest se i Københavns Universitets kursuskatalog her og du kan læse om dagskurser og reglerne her.