Religionsvidenskab

Sidefaget i Religionsvidenskab består af 45 ECTS bachelortilvalg og 45 ECTS kandidattilvalg. Dertil kommer et forberedende sprogkursus (propædeutik) på 30 ECTS.                      

Sidefaget i Religionsvidenskab kan kun tages via tompladsordningen med undervisning i dagstimerne. 

Hvem kan læse sidefaget i Religionsvidenskab?/Adgangskrav

For at læse hele det gymnasierettede sidefag i Religionsvidenskab, skal du have en kandidatgrad i forvejen. Du skal være opmærksom på, at hvis du har en kandidatgrad med hovedområde uden for Humaniora forlænges kandidatsidefaget med 30 ECTS. Hvis din kandidatuddannelse er humanistisk, men ikke i et fag, der undervises i, forlænges dit kandidatsidefag ligeledes.

Du kan søge om optagelse på sidefaget i Religionsvidenskab, såfremt du har en Humanistisk kandidatgrad samt har bevis på, at du har bestået et sprogfag på A-niveau (undtagen de moderne skandinaviske sprog samt Engelsk, Tysk og Fransk). Hvis du ikke har bestået et sprogfag på A-niveau, skal du følge propædeutisk undervisning, som også udbydes via Åbent Universitet. Det er en forudsætning, at samtlige 30 ECTS propædeutik er bestået, før du påbegynder kandidatdelen. Alle sprog kan i reglen benyttes som propædeutiksprog – undtagen de moderne skandinaviske sprog (Dansk, Norsk, Svensk) samt Engelsk, Tysk og Fransk. 

Derudover er der generelle adgangskrav, som skal opfyldes for at kunne læse på Det Humanistiske Fakultet. Læs mere om adgangskrav

Hvad koster det?

Se de aktuelle priser for kurser på Åbent Universitet. Du betaler ikke hele uddannelsesudgiften på én gang. Du betaler kun for de kurser, du tilmelder dig pr. semester.

Søg om optagelse på kurserne

Gå til ansøgningsskema

Merit

Måske har du allerede dækket det faglige indhold i nogle af kurserne som indgår på Religion. Så er det muligt at søge merit. Du kan først søge om merit, efter du er optaget ved Åbent Universitet. Bemærk at det er studienævnet på instituttet der afgør, om du kan få merit.

Kontakt Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier