Oldtidskundskab

Sidefaget i Oldtidskundskab består af 45 ECTS bachelortilvalg og 45 ECTS kandidattilvalg. Såfremt du ikke har bestået Græsk på A-niveau, skal du tage et forberedende sprogkursus i græsk propædeutik på 30 ECTS.  Åbent Universitet udbyder undervisning i græsk propædeutik.

Det er en forudsætning, at samtlige 30 ECTS-point propædeutik er bestået, før du begynder på kandidattilvalget, men du må gerne tage de propædeutiske kurser samtidig med kurserne på bachelortilvalget.

Enkelte dele af sidefaget i Oldtidskundskab udbydes som fjernundervisning, mens resten udbydes via tompladsordningen med undervisning i dagtimerne.

Hvem kan læse sidefaget i Oldtidskundskab?

For at læse bachelortilvalget skal du have bestået en gymnasial uddannelse samt Græsk på A-niveau. Derudover er der generelle adgangskrav, som skal opfyldes for at kunne læse på Det Humanistiske Fakultet. Såfremt du ikke har bestået Græsk på A-niveau skal du følge propædeutisk undervisning, som også udbydes ved Åbent Universitet.

For at læse kandidattilvalget skal du have bestået bachelortilvalget samt have en kandidatgrad. Du skal være opmærksom på, at hvis du har en kandidatgrad med hovedområde uden for Humaniora forlænges kandidatsidefaget med 30 ECTS. Hvis din kandidatuddannelse er humanistisk, men ikke i et fag, der undervises i, forlænges dit kandidatsidefag ligeledes.

Hvad koster det?

Du finder de aktuelle priser for kurser på Åbent Universitet her.Du betaler ikke hele uddannelsesudgiften på én gang. Du betaler kun for de kurser, du tilmelder dig pr. semester.

Søg om optagelse

Gå til ansøgningsskema

Merit

Måske har du allerede dækket det faglige indhold i nogle af kurserne, som indgår på sidefaget i Oldtidskundskab. Så er det muligt at søge merit.

Det er studienævnet på instituttet der afgør, om du kan få merit. Bemærk, at du først kan søge om merit, når du er optaget ved Åbent Universitet.