Oldtidskundskab

Kurserne på det gymnasierettede sidefag i oldtidskundskab udbydes primært via tompladsordningen med undervisning i dagtimerne. Propædeutikkurserne udbydes sædvanligvis som fjernundervisning.

Adgangskrav

Læs vores afsnit om adgangskrav til gymnasierettede sidefag, og find gældende adgangskrav på studier.ku.dk.

Kurser på sidefaget i oldtidskundskab

SIdefaget i oldtidskundskab består af 45 ECTS bachelortilvalg, 45 ECTS kandidattilvalg samt 30 ECTS propædeutik (forberedende sprogkursus).

Såfremt du har bestået kurser fra tidligere studieordninger, eller du er i tvivl om, hvilke kurser du skal tage, kan du kontakte Åbent Universitet.

 

  • Propædeutik i Græsk 1 (15 ECTS)
  • Propædeutik i Græsk 2 (15 ECTS)

  • Antik kultur, historie og historieskrivning (15 ECTS)
  • Græsk-romersk arkæologi og kunsthistorie m. forskningsområde (15 ECTS) 
  • Klassisk filologi: historie og metode med forskningsområde (15 ECTS)

 

 

  • Antikken i senere litteratur (15 ECTS)
  • Antik poesi (15 ECTS) 
  • Antik filosofi, retorik og talekunst (15 ECTS)

 

 

For studerende, hvis centrale fag hører under et andet hovedområde end humaniora, eller som ikke har et humanistisk undervisningsfag på centralfagsniveau, forlænges kandidatdelen af sidefaget med 30 ECTS. 

Se gældende studieordninger for information om, hvilke eksaminer der udgør de 30 ECTS.

 

Find et kursus