Oldtidskundskab – Københavns Universitet

Åbent Universitet > Sidefag > Oldtidskundskab

Oldtidskundskab

Sidefaget i Oldtidskundskab består af 45 ECTS bachelortilvalg og 45 ECTS kandidattilvalg. Dertil kommer et forberedende sprogkursus (propædeutik) på 30 ECTS. Det er en forudsætning, at samtlige 30 ECTS propædeutik er bestået, før man begynder på kandidatdelen, men du må gerne tage de propædeutiske kurser samtidig med kurserne på bachelorniveau.                                                                              

Sidefaget i Oldtidskundskab kan enten læses som fjernstudie eller via tompladsordningen med undervisning i dagstimerne.

Hvis du i forvejen har en uddannelse inden for fagområdet, er det muligt at udskifte nogle moduler. Kontakt Åbent Universitet for at høre mere om dette.

Hvem kan læse sidefaget i Oldtiskundskab?/Adgangskrav

For at læse hele det gymnasierettede sidefag i Oltidskundskab, skal du have en kandidatgrad i forvejen. Du skal være opmærksom på, at hvis du har en kandidatgrad med hovedområde uden for Humaniora forlænges kandidatsidefaget med 30 ECTS.

På Oldtidskundskab stilles der krav til at du har taget Græsk på A-niveau. Hvis du ikke har Græsk A, skal du følge propædeutisk undervisning, som også udbydes ved Åbent Universitet. Derudover er der generelle adgangskrav, som skal opfyldes for at kunne læse på Det Humanistiske Fakultet. Læs mere her.


Hvad koster det?

Prisen for hele sidefaget i Oldtidskundskab er 22.500 kr. /30.000 kr. inklusiv propædeutik. Har du ikke en humanistisk kandidatgrad skal du forlænge med 30 ECTS, som koster 7500 kr. Du betaler ikke hele uddannelsesudgiften på én gang. Du betaler kun for de kurser, du tilmelder dig pr. semester.

Søg om optagelse

Gå til ansøgningsskema

Merit

Måske har du allerede dækket det faglige indhold i nogle af kurserne, som indgår på Oldtidskundskab. Så er det muligt at søge merit. Du kan først søge om merit, efter du er optaget ved Åbent Universitet. Bemærk at det er studienævnet på instituttet der afgør, om du kan få merit.

Kontakt Saxo-Instituttet