Latin

Sidefaget i Latin består af et bachelortilvalg på 45 ECTS-point og et kandidattilvalg på 45 ECTS-point. Såfremt du ikke har bestået Latin på A-niveau og Græsk på A-niveau, skal du tage et forberedende sprogkursus i Latinsk propædeutik på 30 ECTS-point og i Græsk propædeutik på 30 ECTS-point.  Åbent Universitet udbyder undervisning i Græsk og Latinsk propædeutik.

Det er muligt at tage Latinsk propædeutik sideløbende med det første fag (Græsk-romersk arkæologi og kunsthistorie) på bachelortilvalget.

Latinsk propædeutik skal dog være bestået inden påbegyndelsen af Latinsk prosa 1: Historieskrivning og talekunst og Latinsk prosa 2: Filosofi og retorik, idet der indgår originaltekst i disse to fag. Den Græske propædeutik kan tages sideløbende med bachelortilvalget.

Det er først muligt at starte på kandidattilvalget, når bachelortilvalget (inklusiv den latinske og græske propædeutik) er bestået.

Alle fagene på både bachelortilvalget og kandidattilvalget udbydes kun i dagstimerne via tompladsordningen.  

Hvem kan læse sidefaget i Latin?

For at læse bachelortilvalget skal du have bestået en gymnasial uddannelse samt Latin på A-niveau og Græsk på A-niveau. Derudover er der generelle adgangskrav, som skal opfyldes for at kunne læse på Det Humanistiske Fakultet. Såfremt du ikke har bestået Latin på A-niveau og Græsk på A-niveau, skal du bestå 30 ECTS-point i Græsk propædeutik og 30 ECTS-point i Latinsk propædeutik.  

For at læse kandidattilvalget skal du have bestået bachelortilvalget samt have en kandidatgrad. Du skal være opmærksom på, at hvis du har en kandidatgrad med hovedområde uden for Humaniora forlænges kandidatsidefaget med 30 ECTS. Hvis din kandidatuddannelse er humanistisk, men ikke i et fag, der undervises i, forlænges dit kandidatsidefag ligeledes.

Hvad koster det?

Du finder de aktuelle priser for kurser på Åbent Universitet her.Du betaler ikke hele uddannelsesudgiften på én gang. Du betaler kun for de kurser, du tilmelder dig pr. semester.

Søg om optagelse på kurserne

Gå til ansøgningsskema

Merit

Måske har du allerede dækket det faglige indhold i nogle af kurserne, som indgår på Latin. Så er det muligt at søge merit. Du kan først søge om merit, efter du er optaget ved Åbent Universitet. Bemærk at det er studienævnet på instituttet der afgør, om du kan få merit.

Kontakt Saxo-Instituttet