Latin – Københavns Universitet

Latin

Sidefaget i Latin består af 45 ECTS bachelortilvalg, 45 ECTS kandidattilvalg samt et forberedende sprogkursus (propædeutik) på 60 ECTS. Sidefaget i Latin kan kun tages via tompladsordningen med undervisning i dagstimerne. Det er en forudsætning, at samtlige 60 ECTS propædeutik er bestået, før du begynder på BA sidefaget.

Hvis du i forvejen har en uddannelse inden for fagområdet, er det muligt at udskifte nogle moduler. Kontakt Åbent Universitet for at høre mere om dette.

Hvem kan læse sidefaget i Latin?/Adgangskrav

For at læse hele det gymnasierettede sidefag i Latin, skal du have en kandidatgrad i forvejen. Du skal være opmærksom på, at hvis du har en kandidatgrad med hovedområde uden for Humaniora forlænges kandidatsidefaget med 30 ECTS.

Derudover er der generelle adgangskrav, som skal opfyldes for at kunne læse på Det Humanistiske Fakultet. Læs mere her.

Hvad koster det?

Prisen for hele sidefaget i Latin er 22.500 kr./37.500 kr. inkl. propædeutik. Du betaler ikke hele uddannelsesudgiften på én gang. Du betaler kun for de kurser, du tilmelder dig pr. semester.

Søg om optagelse på kurserne

Gå til ansøgningsskema

Merit

Måske har du allerede dækket det faglige indhold i nogle af kurserne, som indgår på Latin. Så er det muligt at søge merit. Du kan først søge om merit, efter du er optaget ved Åbent Universitet. Bemærk at det er studienævnet på instituttet der afgør, om du kan få merit.

Kontakt Saxo-Instituttet