Japanstudier

Sidefaget i Japanstudier består af 45 ECTS bachelortilvalg, 45 ECTS kandidattilvalg samt et forberedende sprogkursus (propædeutik) på 60 ECTS. Det er en forudsætning, at samtlige 60 ECTS propædeutik er bestået, før du begynder på kandidattilvalget. Du må gerne tage de propædeutiske kurser samtidig med kurserne på bachelorniveau. 

Sidefaget i Japanstudier udbydes via tompladsordningen med undervisning i dagtimerne. Japansk propædeutik udbydes i nogle semestre som aftenhold.

Hvem kan læse sidefaget i Japansk?/Adgangskrav

For at læse hele det gymnasierettede sidefag i Japansk, skal du have en kandidatgrad i forvejen. Du skal være opmærksom på, at hvis du har en kandidatgrad med hovedområde uden for Humaniora forlænges kandidatsidefaget med 30 ECTS. Hvis din kandidatuddannelse er humanistisk, men ikke i et fag, der undervises i, forlænges dit kandidatsidefag ligeledes.

Derudover er der generelle adgangskrav, som skal opfyldes for at kunne læse på Det Humanistiske Fakultet. Læs mere om adgangskrav.

Hvad koster det?

Se de aktuelle priser for kurser på Åbent Universitet. Du betaler ikke hele uddannelsesudgiften på én gang. Du betaler kun for de kurser, du tilmelder dig pr. semester.

Søg om optagelse på kurserne

Gå til ansøgningsskema

Merit

Måske har du allerede dækket det faglige indhold i nogle af kurserne, som indgår på sidefaget i Japansk. Så er det muligt at søge merit.

Det er studienævnet på instituttet der afgør, om du kan få merit. Bemærk, at du først kan søge om merit, når du er optaget ved Åbent Universitet.