Italiensk sprog og kultur

Kurserne på det gymnasierettede sidefag i italiensk udbydes primært via tompladsordningen med undervisning i dagtimerne. 

Adgangskrav

Læs vores afsnit om adgangskrav til gymnasierettede sidefag, og find gældende adgangskrav på studier.ku.dk.

Kurser på sidefaget i italiensk

SIdefaget i italiensk består af 45 ECTS bachelortilvalg, 45 ECTS kandidattilvalg samt 30 ECTS propædeutik (forberedende sprogkursus).

Såfremt du har bestået kurser fra tidligere studieordninger, eller du er i tvivl om, hvilke kurser du skal tage, kan du kontakte Åbent Universitet.

 

 • Propædeutik A (15 ECTS)
 • Propædeutik B (15 ECTS) 

 • Italiensk sprog og tekst (15 ECTS)
 • Grammatik og kommunikation (15 ECTS)
 • Italiens kultur efter 1900 (15 ECTS)

 

 

 • Sprog, didaktik og oversættelse (15 ECTS)
 • Regionernes Italien (10 ECTS)
  • Skriftlig sprogfærdighed på italiensk (2,5 ECTS)
  • Mundtlig sprogfærdighed på italiensk (2,5 ECTS)
 • Frit emne 1 (15 ECTS)

 

 

For studerende, hvis centrale fag hører under et andet hovedområde end humaniora, eller som ikke har et humanistisk undervisningsfag på centralfagsniveau, forlænges kandidatdelen af sidefaget med 30 ECTS. 

Se gældende studieordninger for information om, hvilke eksaminer der udgør de 30 ECTS.

 

Find et kursus