Klassisk græsk

Sidefaget i Klassisk græsk består af 45 ECTS bachelortilvalg og 45 ECTS kandidattilvalg. Såfremt du ikke har bestået Græsk og Latin på A-niveau, skal du tage et forberedende sprogkursus i græsk propædeutik på 30 ECTS og i latinsk propædeutik på 30 ECTS.  Åbent Universitet udbyder undervisning i græsk og latinsk propædeutik.

Det er muligt at tage græsk propædeutik sideløbende med det første fag (Græsk-romersk arkæologi og kunsthistorie) på bachelortilvalget.

Græsk propædeutik skal dog være bestået eller tilmeldt inden påbegyndelsen af Græsk historieskrivning og talekunst og Græsk filosofi og retorik, idet der indgår originaltekst i disse to fag. Den latinske propædeutik kan tages sideløbende med bachelortilvalget.

Det er først muligt at starte på kandidattilvalget, når bachelortilvalget (inklusiv den græske og latinske propædeutik) er bestået.

Sidefaget i Klassisk græsk udbydes via tompladsordningen med undervisning i dagtimerne. Propædeutikken og bachelorkurset Græsk-romersk arkæologi og kunsthistorie udbydes i enkelte semestre som fjernundervisning.

Hvem kan læse sidefaget i Klassisk Græsk?

For at læse bachelortilvalget skal du have bestået en gymnasial uddannelse samt Græsk på A-niveau og Latin på A-niveau. Derudover er der generelle adgangskrav, som skal opfyldes for at kunne læse på Det Humanistiske Fakultet. Såfremt du ikke har bestået Græsk på A-niveau og Latin på A-niveau, skal du bestå 30 ECTS-point i Græsk propædeutik og 30 ECTS-point i Latinsk propædeutik.   

For at læse kandidattilvalget skal du have bestået bachelortilvalget samt have en kandidatgrad. Du skal være opmærksom på, at hvis du har en kandidatgrad med hovedområde uden for Humaniora forlænges kandidatsidefaget med 30 ECTS. Hvis din kandidatuddannelse er humanistisk, men ikke i et fag, der undervises i, forlænges dit kandidatsidefag ligeledes.

Hvad koster det?

Du finder de aktuelle priser for kurser på Åbent Universitet her. Du betaler ikke hele uddannelsesudgiften på én gang. Du betaler kun for de kurser, du tilmelder dig pr. semester.

Søg om optagelse på kurserne

Gå til ansøgningsskema

Merit

Måske har du allerede dækket det faglige indhold i nogle af kurserne, som indgår på sidefaget i Klassisk græsk. Så er det muligt at søge merit.

Det er studienævnet på instituttet der afgør, om du kan få merit. Bemærk, at du først kan søge om merit, når du er optaget ved Åbent Universitet.