Design

Obs: Der optages ikke nye studerende på sidefaget i Design. Vi henviser i stedet til sidefaget i Billedkunst og design. Hvis du er i gang med sidefag i Design og har spørgsmål til dit studieforløb, er du velkommen til at kontakte os.

Hvis du er uddannet billedkunstlærer, og ønsker undervisningskompetence i design, har du mulighed for at søge om optagelse på kurset Designpraksis og gymnasial didaktik. Kurset er en særordning for studerende på Åbent Universitet.

Sidefaget i Design består af 45 ECTS bachelortilvalg og 45 ECTS kandidattilvalg. Undervisningen foregår i dagstimerne via tompladsordningen.

Hvem kan læse sidefaget i Design?/Adgangskrav

For at læse hele det gymnasierettede sidefag i Design, skal du have en kandidatgrad i forvejen. Du skal være opmærksom på, at hvis du har en kandidatgrad med hovedområde uden for Humaniora forlænges kandidatsidefaget med 30 ECTS. Hvis din kandidatuddannelse er humanistisk, men ikke i et fag, der undervises i, forlænges dit kandidatsidefag ligeledes.

Derudover er der generelle adgangskrav, som skal opfyldes for at kunne læse på Det Humanistiske Fakultet. Læs mere om adgangskrav.

Hvad koster det?

Se de aktuelle priser for kurser på Åbent Universitet. Du betaler ikke hele uddannelsesudgiften på én gang. Du betaler kun for de kurser, du tilmelder dig pr. semester.

Søg om optagelse på kurserne

Gå til ansøgningsskema.

Merit

Måske har du allerede dækket det faglige indhold i nogle af kurserne, som indgår på sidefaget i Design. Så er det muligt at søge merit.

Det er studienævnet på instituttet der afgør, om du kan få merit. Bemærk, at du først kan søge om merit, når du er optaget ved Åbent Universitet.