Dansk

Sidefaget i Dansk består af 45 ECTS bachelortilvalg og 45 ECTS kandidattilvalg.
Undervisningen udbydes kun som aftenhold (dog med undtagelse af sidefagsforlængelsen, der kun udbydes om dagen via tompladsordningen). 

Hvem kan læse sidefaget i Dansk/Adgangskrav?

For at læse kurser på det gymnasierettede sidefag i dansk skal du have bestået en gymnasial uddannelse. Derudover er der også generelle adgangskrav, som skal opfyldes. Såfremt du består alle kurserne på det gymnasierettede sidefag i dansk, og ønsker dokumentation på dette forudsætter det, at du har bestået en kandidatgrad. Du skal være opmærksom på, at hvis du har en kandidatgrad med hovedområde uden for Humaniora forlænges sidefaget med 30 ECTS-point. Hvis din kandidatuddannelse er humanistisk, men ikke i et fag, der undervises i, forlænges dit kandidatsidefag ligeledes.

Hvad koster det?

Du finder de aktuelle priser for kurser på Åbent Universitet her. Du betaler ikke hele uddannelsesudgiften på én gang. Du betaler kun for de kurser, du tilmelder dig pr. semester.

Søg om optagelse på kurserne

Gå til ansøgningsskema

Merit

Måske har du allerede dækket det faglige indhold i nogle af kurserne, som indgår på sidefaget i Dansk. Så er det muligt at søge merit.

Det er studienævnet på instituttet der afgør, om du kan få merit. Bemærk, at du først kan søge om merit, når du er optaget ved Åbent Universitet.