Dansk

Kurserne på det gymnasierettede sidefag i dansk udbydes kun som aften-/weekendkurser (med undtagelse af sidefagsforlængelsen, der udbydes via tompladsordningen). 

Adgangskrav

Læs vores afsnit om adgangskrav til gymnasierettede sidefag, og find gældende adgangskrav på studier.ku.dk.

Kurser på sidefaget i dansk

SIdefaget i dansk består af 45 ECTS bachelortilvalg og 45 ECTS kandidattilvalg.

Såfremt du har bestået kurser fra tidligere studieordninger, eller du er i tvivl om, hvilke kurser du skal tage, kan du kontakte Åbent Universitet.

 

  • Grammatik og tekst (15 ECTS)
  • Litteraturanalyse (15 ECTS)
  • Litteraturhistorie (15 ECTS)

 

 

  • Sprog og kontekst (15 ECTS)
  • Medieanalyse (15 ECTS)
  • Moderne litteratur (15 ECTS)

 

 

For studerende, hvis centrale fag hører under et andet hovedområde end humaniora, eller som ikke har et humanistisk undervisningsfag på centralfagsniveau, forlænges kandidatdelen af sidefaget med 30 ECTS. 

Se gældende studieordninger for information om, hvilke eksaminer der udgør de 30 ECTS.

 

Anbefalinger til rækkefølge af kurser

Det anbefales kraftigt at tage kurset Grammatik og tekst før Sprog og kontekst, samt Litteraturhistorie før Moderne litteratur.

Find et kursus