Dansevidenskab

Sidefaget i Dansevidenskab består af 45 ECTS bachelortilvalg og 45 ECTS kandidattilvalg. Undervisningen foregår i dagstimerne via tompladsordningen. På bachelortilvalget følges et fast tilrettelagt studieforløb, mens der på kandidattilvalget kan vælges mellem forskellige moduler.

Hvem kan læse sidefaget i Dansevidenskab/Adgangskrav

For at læse hele det gymnasierettede sidefag i Dansevidenskab, skal du have en kandidatgrad i forvejen. Du skal være opmærksom på, at hvis du har en kandidatgrad med hovedområde uden for Humaniora forlænges kandidatsidefaget med 30 ECTS. Hvis din kandidatuddannelse er humanistisk, men ikke i et fag, der undervises i, forlænges dit kandidatsidefag ligeledes.

Derudover er der generelle adgangskrav, som skal opfyldes for at kunne læse på Det Humanistiske Fakultet. Læs mere her.

Hvad koster det?

Prisen for hele sidefaget i Dansevidenskab er 22.500 kr. /30.000 kr. ved forlænget kandidatsidefag.Du betaler ikke hele uddannelsesudgiften på én gang. Du betaler kun for de kurser, du tilmelder dig pr. semester.

Søg om optagelse på kurserne

Gå til ansøgningsskema

Merit

Måske har du allerede dækket det faglige indhold i nogle af kurserne, som indgår på Dansevidenskab. Så er det muligt at søge merit. Du kan først søge om merit, efter du er optaget ved Åbent Universitet. Bemærk at det er studienævnet på instituttet, der afgør om du kan få merit.

Kontakt Institut for Kunst og Kulturvidenskab