Arabisk

Sidefaget i Arabisk består af 45 ECTS bachelortilvalg, 45 ECTS kandidattilvalg samt 30 ECTS forberedende sprogkursus (propædeutik). Det er en forudsætning, at samtlige 30 ECTS propædeutik er bestået, før man begynder på kandidattilvalget. Propædeutikken skal være bestået eller tilmeldt, inden der aflægges prøve i Kommunikativt arabisk med tekstlæsning og oversættelse (15 ECTS).

Sidefaget udbydes som en kombination af aftenhold og undervisning i dagtimerne (via tompladsordningen). 

Hvem kan læse sidefaget i Arabisk?/Adgangskrav

For at læse hele det gymnasierettede sidefag i Arabisk, skal du have en kandidatgrad i forvejen. Du skal være opmærksom på, at hvis du har en kandidatgrad med hovedområde uden for Humaniora forlænges kandidatsidefaget med 30 ECTS. Hvis din kandidatuddannelse er humanistisk, men ikke i et fag, der undervises i, forlænges dit kandidatsidefag ligeledes.

For at læse sidefaget i Arabisk kræves desuden gymnasialt A-niveau i Arabisk. Derudover er der generelle adgangskrav, som skal opfyldes for at kunne læse på Det Humanistiske Fakultet. Læs mere om adgangskrav.

Det er en forudsætning at samtlige 30 ECTS propædeutik er bestået før kandidattilvalget kan påbegyndes. Du må gerne tage de propædeutiske kurser samtidig med bachelortilvalgs kurser, dog skal propædeutikken være bestået før du tager prøverne i Kommunikativt arabisk med tekstlæsning og oversættelse.

Se de aktuelle priser for kurser på Åbent Universitet. Du betaler ikke hele uddannelsesudgiften på én gang. Du betaler kun for de kurser, du tilmelder dig pr. semester. 

Søg om optagelse på kurserne

Gå til ansøgningsskema

Merit

Måske har du allerede dækket det faglige indhold i nogle af kurserne, som indgår på sidefaget i Arabisk. Så er det muligt at søge merit.

Det er studienævnet på instituttet der afgør, om du kan få merit. Bemærk, at du først kan søge om merit, når du er optaget ved Åbent Universitet.