Adgangskrav

For at læse hele det gymnasierettede sidefag skal du have en kandidatgrad i forvejen. Du skal være opmærksom på, at hvis du har en kandidatgrad med hovedområde uden for Humaniora, forlænges kandidatsidefaget med 30 ECTS. Hvis din kandidatuddannelse er humanistisk, men ikke i et fag, der undervises i på gymnasieskolen, forlænges dit kandidatsidefag ligeledes. Du kan godt optages på kurserne, som udgør bachelordelen af sidefaget, selvom du ikke har en kandidatgrad, men du kan ikke optages på kandidatkurserne.

Derudover er der generelle adgangskrav, som skal opfyldes for at kunne læse på Det Humanistiske Fakultet. På enkelte sprogfag er der desuden krav om gymnasialt A-niveau i det pågældende sprog før optagelse, ligesom der kan være andre specifikke krav til et bestemt sidefag. Læs mere her.  

Sidefagets opbygning og progression 

Et sidefag består af 90 ECTS point: 45 ECTS på bachelorniveau (bachelor-tilvalg) og 45 ECTS på kandidatniveau (kandidat-tilvalg).  Flere sprogfag har desuden krav om bestået propædeutik (forberedende sprogkursus) før du kan læse kandidatdelen.

På enkelte sidefag anbefales det, at man tager enkelte af kurserne i en bestemt rækkefølge - det er dog ikke et krav.

Læs mere om de specifikke adgangskrav og evt. anbefalet progression under det enkelte sidefag.