Priser

Som studerende under Åbent Universitet skal du betale deltagergebyr. Deltagerbetalingen dækker omkostninger til undervisning samt tre eksamensforsøg pr. kursus. Deltagerbetalingen dækker ikke udgifter til undervisningsmaterialer, ophold og transport. Udgifter til bøger og/eller kompendier ligger normalt på 500-1000 kr. pr. kursus.

Staten yder et tilskud til driften af åben uddannelse, som fastsættes hvert år i finansloven. Det betyder, at der må tages forbehold for eventuelle justeringer af priserne. De aktuelle priser kan til enhver tid findes her på siden.

Betalingen giver dig ret til at følge undervisningen i det semester, du har betalt. Du kan aflægge eksamen i op til to år efter betalingen, men vil du følge undervisningen igen, skal du betale igen. Det er ikke muligt at få adgang til universitetets intranet og undervisningsrum, før din betaling er registreret.

Enkeltfag

Prisen pr. kursus er beregnet ud fra det antal ECTS-point, som kurset udløser, når du har været til eksamen. Prisen for 1 ECTS-point er 500 kr. som vist i tabellen her:

ECTS

Pris

5 ECTS

2.500 kr.

7,5 ECTS

3.750 Kr.

10 ECTS

5.000 Kr.

15 ECTS

7.500 kr.

22,5 ECTS

11.250 kr.

30 ECTS

15.000 kr.

45 ECTS

22.500 kr.

60 ECTS

30.000 kr.

Masteruddannelser og DAV-uddannelsen

Se de aktuelle priser på uddannelsessiderne: https://aabentuniversitet.hum.ku.dk/masteruddannelser/ 

Udenlandsk statsborger

Hvis du er statsborger i et land uden for EU/EØS, og du ikke har permanent opholdstilladelse i Danmark, bortfalder statstilskuddet, og priserne for kurser på Åbent Universitet ændres. Kontakt Åbent Universitet for at få oplyst de aktuelle priser.