Uddannelsestyper

Åbent Universitet udbyder hovedsagelig enkeltstående kurser fra Det Humanistiske Fakultets bacheloruddannelser samt kurser fra vores bachelor-tilvalg og kandidat-tilvalg (KA-sidefag).

Kurser på Åbent Universitet udbydes på deltid under Lov om universiteter, Bekendtgørelse om Deltidsuddannelse, og er ikke SU-berettigede.

Propædeutik/begynderkurser i sprog

Nogle sprogfag udbyder propædeutiske sprogkurser, hvor man lærer et nyt sprog fra grunden. Propædeutik ligger før det egentlige universitetsstudium, og kan derfor ikke benyttes som BA-tilvalg.
Propædeutiske sprogkurser kaldes også for elementarkurser eller grundlæggende sprogkurser.

Kurser fra bacheloruddannelser

Langt størstedelen af vores kurser er udbudt på bachelorniveau, enten som bachelor central/grundfag, eller som bachelortilvalgsfag.

Bemærk, at såfremt du får samlet enkeltfag sammen til hvad der måtte svare til en fuld bacheloruddannelse, og på baggrund af denne, vil søge om optag på en kandidatuddannelse, har du ikke retskrav på optag.

Kurser fra kandidatuddannelser

Åbent Universitet tilbyder i enkelte tilfælde mulighed for at læse kurser fra vores kandidat-grundfagsuddannelser. Det er dog ikke muligt, at tage en hel kandidatuddannelse ved Åbent Universitet. Kurser på kandidatniveau kan kun tages via tomplads.

Vi udbyder kandidatkurser fra vores ka-tilvalg, hvis man læser et gymnasidefag.

Gymnasiesidefag (45 ECTS BA-tilvalg og 45 ECTS KA-tilvalg)

Åbent Universitet tilbyder kurserne til et helt gymnasiesidefag. 

Hvis du vil have kompetence til at undervise i gymnasieskolen, skal du følge den såkaldte gymnasiemodel. På Åbent Universitet kan du, hvis du har en kandidatgrad i forvejen, hvor dit hovedfag giver kompetence til at undervise i gymnasieskolen, tage et sidefag. Det indebærer at du tager 45 ECTS på BA niveau og 45 ECTS på kanidatniveau i et givent fag. Se mere her

Masteruddannelser

Det Humanistiske Fakultet udbyder følgende Masteruddannelser under åben uddannelse:

Uddannelserne består af en række sammenhængende moduler, svarende til 60 ECTS points, som udbydes på deltid over to år.

Dansk som andetsprog

Uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog er en selvstændig et-årig uddannelse, der kvalificerer til undervisning på sprogcentre, voksen- og ungdomsuddannelser, højskoler mv. Den studerende opnår faglige og pædagogiske forudsætninger for at varetage, begrunde og udvikle undervisning i dansk som andetsprog, herunder alfabetiseringsundervisning.

Uddannelsen består af en række sammenhængende moduler svarende til 60 ECTS point, som udbydes på deltid over 2 år eller på heltid over 1 år.