Om Åbent Universitet

Åbent Universitets primære målgruppe er erhvervsaktive voksne, der vil deltage i universitetsstudier. Det kan være, at du vil forbedre dine kvalifikationer i forhold til din nuværende karriere eller med henblik på en anden.

Åbent Universitet udbyder kurser efter reglerne om deltidsuddannelse. Det indebærer, at enhver kan deltage i kurserne, hvis man er kvalificeret og der er plads på kurset, samt at man betaler en deltagerafgift.

Alle kurser er tilrettelagt som enkeltstående kurser, så det er muligt at have fuldtidsarbejde ved siden af studiet. Hvis du ønsker efter- og videreuddannelse er Åbent Universitet en oplagt mulighed.

Har du interesse og engagement, uden at være erhvervsaktiv, er du lige så velkommen.

Uddannelsestyper

Kurserne kommer fra Humanioras bachelor-, kandidat- og masteruddannelser. Derudover har vi forskellige særligt tilrettelagte kurser.

Læs om de forskellige uddannelsestyper, der udbydes via Åbent Universitet.

Kurserne kan foregå om aftenen eller om dagen

På Åbent Universitet udbyder vi aftenkurser eller mulighed for at følge dagskurser (kaldet tompladsordningen). Kurserne strækker sig over et semester og afsluttes normalt med en eksamen. 

Aftenkurser er målrettet betalende deltidsstuderende. Kurserne udbydes af Åbent Universitet i tæt samarbejde med det institut, der udbyder heltidsuddannelsen. Det er Åbent Universitet, der står for hele den praktiske del, såsom offentliggørelse, skemaplanlægning, antallet af pladser mm. Se vores aktuelle aftenudbud.

Bemærk at kursernes ugentlige timetal kan justeres afhængigt af antallet af tilmeldte studerende.

Dagskurser udbydes primært til de ordinære heltidsstuderende og foregår om dagen (før kl. 18.00). Kurserne forvaltes udelukkende af det institut, hvor heltidsuddannelsen hører hjemme. Deltidsstuderende kan komme på et dagskursus, hvis der er ledige pladser (tompladsordningen). Åbent Universitet står kun for det praktiske omkring ansøgning og optagelse på dagskurserne og har ikke detail-kendskab til hvilke dagskurser der bliver udbudt og hvornår. Det er som udgangspunkt deltidsstuderende selv, der finder et relevant dagskursus. Vi hjælper dog gerne med at finde dagskurser. Læs om tompladsordningen.