Priser - masteruddannelser

Bemærk: Fra d. 1. marts 2016 vil der være prisregulering på DAV- og Masteruddannelserne ved Åbent Universitet. Neden for finder du en oversigt over de nye priser.

Master i Cross Media Communication

Et modul på uddannelsen til Master i Cross Media Communication koster 30.000 kr.
Uddannelsen koster i alt 120.000 kr. I prisen er inkluderet diverse undervisningsmaterialer i form af bøger, kompendier mv. samt forplejning ved lørdagsseminarer, men ikke udgifter til eventuel overnatning.

Master i Dansk som Fremmed- og andetsprog

Et modul på Master i Dansk som Fremmed- og andetsprog koster 8.600 kr.
Hele uddannelsen koster 34.400 kr. eksklusiv materialer.

DAV-uddannelsen

Et modul på DAV-uddannelsen koster 8.600 kr.
Hele uddannelsen koster 34.400 kr. eksklusiv materialer.                                      

Adgang til KU's it-systemer samt eksamenstilmelding forudsætter, at betaling er registreret.