Masteruddannelsen i dansk som andetsprog

Er du allerede studerende på masteruddannelsen i dansk som andetsprog? Så skal du orientere dig her om kommende studieordningsændringer.

   
NB: Vi forhåndsgodkender eller vurderer ikke adgangsgrundlag for ansøgere. Dette sker kun ved en aktuel indsendt ansøgning.