Underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge (DAV)

Vi forhåndsgodkender eller vurderer ikke adgangsgrundlag for ansøgere. Dette sker kun ved en aktuel indsendt ansøgning.