Baggrund for uddannelsen

Der har i de senere år været et stadigt stigende behov for gymnasielærere med undervisningskompetence i latin, først og fremmest til undervisningen i almen sprogkundskab, men også det voksende antal studieretninger med latin A og valghold med latin på c-niveau har krævet flere lærere. Samtidig går mange latinlærere i disse år på pension.

For at afhjælpe denne mangel har Københavns og Aarhus Universiteter i fællesskab udviklet en efteruddannelse for lærere med undervisningskompetence i oldtidskundskab. Grunden til at efteruddannelsen særligt henvender sig til lærere i dette fag er, at disse kandidater i forvejen har bestået flere af de eksaminer, som kræves i latin (propædeutik i græsk, introduktion til klassiske studier, arkæologi og kunsthistorie og antikken i europæisk kultur). Disse fag vil uden videre kunne meritoverføres, således at uddannelsen vil kunne gennemføres på fire semestre.

Denne tidsbegrænsede mulighed for at efteruddanne kandidater i oldtidskundskab til at kunne opnå et sidefag i latin er udsprunget af et ønske fra Undervisningsministeriet om at afhjælpe den akutte mangel på kvalificerede latinlærere i gymnasiet. Da der ikke for tiden er udsigt til en større produktion af latinere på landets universiteter, er der både i UVM, på AU og på KU enighed om, at den foreslåede midlertidige ordning vil være et godt tiltag. Ordningen forventes at løbe til 2020.