Efteruddannelse i latin for gymnasielærere i oldtidskundskab

Det er muligt for kandidater med central- eller sidefag i oldtidskundskab at udvide med latin som et ekstrafag i en særlig efteruddannelse, som tilbydes af Københavns og Aarhus Universiteter som fjernundervisning.

Uddannelsen er tilrettelagt på deltid og udbydes i et samarbejde mellem Københavns Universitet og Aarhus Universitet, og formålet med uddannelsen er at afhjælpe den akutte latinlærermangel ved landets gymnasier. Læs mere om baggrund for uddannelsen.   

Studieforløbet      

KU udbyder undervisning i latinsk propædeutik samt af uddannelsens kursus på bachelorniveau og AU udbyder kurser på kandidatniveau.

Af hensyn til lærerne, der starter med at undervise på gymnasieskolerne i midten af august, foregår det intensive undervisningsforløb i Latin 1 i første halvdel af august. De øvrige moduler er fjernundervisning med lørdagsseminarer i de følgende semestre.

Tillægsuddannelsens opbygning

Modul (uddannelsesdel)

 Tid og sted 

Modul 1:
Propædeutik: Latin 1 
10 ECTS

Københavns Universitet

Efteråret 2020: Intensivt sommerkursus fra 3. august til og med 14. august 2020, hver dag kl. 10-14. Kurset afholdes på campus. 
Eksamen i slutningen af august, dato offentliggøres senere.

Modul 2:
Propædeutik: Latin 2 
20 ECTS

Københavns Universitet
Fjernundervisning og lørdagsseminarer
Efteråret 2020

Modul 3:
Bachelorniveau
Latinsk prosa: Historiografi og filosofi
15 ECTS

Københavns Universitet
Foråret 2021  

Nærmere bestemmelser, herunder eksamensbestemmelser, findes i studieordningerne for uddannelsens forskellige dele. Se studieordning for propædeutikken.

Tilmelding

Adgangskrav: Kandidater med central- eller sidefag i oldtidskundskab og kandidater med tilsvarende faglige kvalifikationer kan indskrives på efteruddannelsen på bachelorniveau i latin for oldtidskundskabs-lærere.

Ansøgning

Der var ansøgningsfrist 1. juli 2020.

Pris

Latin 1 (10 ECTS): 5.000 kr. 
Latin 2 (20 ECTS): 10.000 kr.
Latinsk prosa: Historiografi og filosofi (15 ECTS): 7.500 kr. 

Staten yder et tilskud til Åbent Universitet, som fastsættes hvert år i Finansloven. Det betyder, at det kan blive nødvendigt at ændre prisen.

Kontakt

For oplysninger om propædeutikken og bachelordelen af uddannelsen på KU: Kontakt Åbent Universitet på KU.

For oplysninger om kandidatdelen af uddannelsen på Aarhus Universitet: Kontakt AU.