Efteruddannelse i latin for gymnasielærere i oldtidskundskab

Det er muligt for kandidater med oldtidskundskab og moderne fremmedsprog at udvide med latin som et ekstrafag i en særlig efteruddannelse, som tilbydes af Københavns og Aarhus Universiteter som fjernundervisning.
Læs mere om baggrund for uddannelsen.   

Studieforløbet         

De to samarbejdende universiteter har fordelt opgaverne således, at KU varetager undervisningen på bachelorniveau, mens AU tager sig af kandidatniveauet. Bortset fra modul 1, som er et intensivt kursus, er al undervisning fjernundervisning kombineret med lørdagsseminarer.

Af hensyn til gymnasielærerne, der begynder semestret i midten af august, er modul 1 henlagt til første halvdel af august og foregår på Københavns Universitet, mens de øvrige moduler er fjernundervisning i de følgende semestre. Modul 3 er opdelt i to lige store fagelementer, som vil kunne tages individuelt i et forårssemester. Der findes allerede velbeskrevne regler for meritoverførsler begge veje af eksaminer på de nugældende studieordninger, og efteruddannelsen vil kunne begynde i august 2015.

Efteruddannelsen på bachelorniveau i Latin omfatter følgende moduler:

Modul   (uddannelsesdel)

Fagelement

Prøvebestemmelser

1: Latin 1 – 15 ECTS
point

Latin 1- efteruddannelse
15 ECTS point
HLAÆ00051E

Mundtlig prøve under
forudsætning af aktiv  
undervisningsdeltagelse.
Intern ved flere
eksaminatorer.
Bestået/Ikke bestået.

2: Latin 2 – 15 ECTS point

Latin 2 – efteruddannelse
15 ECTS point
HLAÆ00061E

Aktiv
undervisningsdeltagelse.
Intern ved én eksaminator.
Bestået/Ikke bestået.

3: Romersk prosa
15 ECTS point

Romersk historieskrivning –efteruddannelse
7,5 ECTS point
HLAB00451E

Bunden skr.
hjemmeopgave.
Ekstern.
7-trins.skalaen.

 

Romersk filosofi –
efteruddannelse
7,5 ECTS point
HLAB00461E

Fri skr. hjemmeopgave.
Intern ved flere
eksaminatorer.
Bestået/Ikke bestået.

 

Nærmere bestemmelser, herunder eksamensbestemmelser findes i studieordningerne for hhv. BA-delen og KA-delen.   

Modul 1: 14-dages intensivt kursus på KU i begyndelsen af august (inden skolestart). Målet er at lære den elementære latinske grammatik og at læse tekster svarende til et C-niveau.

Modul 2: (efterårssemestret) fjernundervisning i form af besvarelse af hjemmeopgaver. Målet er at bringe kursisten op på et A-niveau.

Modul 3: (forårssemestret) består af to fagelementer: romersk historieskrivning og romersk filosofi. Kurset indeholder fjernundervisning og lørdagsseminarer

Efteruddannelsen på kandidatniveau i Latin omfatter følgende moduler:

Modul

Fagelement

Prøvebestemmelser

4: Latinsk poesi og
virkningshistorie – 15
ECTS

Latinsk poesi og
virkningshistorie –
efteruddannelse
15 ECTS
Udbydes første gang
efterår 2016

Bunden skr.
Hjemmeopgave
Ekstern censur
7-trinsskala

5: Latinsk sprogkundskab
og sproghistorie –
15 ECTS

Latinsk sprogkundskab og
sproghistorie –
efteruddannelse
15 ECTS
Udbydes første gang forår 2017

Delprøve 1: fri skr.
Hjemmeopgave
Delprøve 2: bunden skr. Prøve
Intern censur
7-trinsskala

Modul 4: (efterårssemestret) romersk poesi – fjernundervisning

Modul 5: (forårssemestret) latinsk sprogkundskab – fjernundervisning

Tilmelding

Adgangskrav: Kandidater med central- eller sidefag i oldtidskundskab og kandidater med tilsvarende faglige kvalifikationer kan indskrives på efteruddannelsen på bachelorniveau i latin for oldtidskundskabs-lærere. Gymnasieskolelærere i moderne fremmedsprog med pædagogikum kan indskrives på tillægsuddannelsen i latin for gymnasielærere i moderne fremmedsprog.

Hvornår: Hvornår: 2 gange årligt – ansøgningsfristen er den samme som til ÅU’s aftenkurser. Se mere her.

Hvor og hvordan: Har du ikke taget kurser ved Åbent Universitet før - eller studeret på Københavns Universitet, skal du søge om optagelse ved brug af aftenansøgningsformularen som du finder her.

Har du taget kurser ved Åbent Universitet før - eller har du gået på Københavns Universitet som heltidsstuderende efter 2010 og derfor har et KU-brugernavn, så tilmeld dig via den relevante ansøgningsformular her

Pris: Se her

For oplysninger om Åbent Universitet på Aarhus Universitet: Kontakt AU.