Tillægsuddannelse i latin for gymnasielærere i moderne fremmedsprog

Tillægsuddannelsen i latin er for dig, der har pædagogikum i et moderne fremmedsprog og ønsker at få undervisningskompetencer i latin.

Uddannelsen er tilrettelagt på deltid og udbydes i et samarbejde mellem Københavns Universitet, Syddansk Universitet og Aarhus Universitet. Med denne tillægsuddannelse for gymnasielærere kan du blive latinlærer uden at have haft græsk.

Formålet med uddannelsen er at afhjælpe den akutte latinlærermangel ved landets gymnasier, og i en tidsbegrænset periode giver universiteterne dispensation fra adgangskravet om Græsk på A-niveau. 

Studieforløbet      

KU udbyder undervisning i latinsk propædeutik, SDU varetager undervisningen af uddannelsens kurser på bachelorniveau og AU udbyder kurser på kandidatniveau.

Af hensyn til lærerne, der starter med at undervise på gymnasieskolerne i midten af august, foregår Latin 1 som intensivt undervisningsforløb i første halvdel af august. De øvrige moduler er fjernundervisning med lørdagsseminarer i de følgende semestre.

Tillægsuddannelsens opbygning

Modul (uddannelsesdel)

 Tid og sted 

Modul 1:
Propædeutik: Latin 1 
10 ECTS

Københavns Universitet
Studiestart i efteråret 2020, 2021 og 2022

Intensivt sommerkursus i august måned. 
Eksamen i slutningen af august, dato offentliggøres senere.

Modul 2:
Propædeutik: Latin 2 
20 ECTS

Københavns Universitet
Studiestart i efteråret 2020, 2021 og 2022

Fjernundervisning med lørdagsseminarer

Modul 3:
Bachelorniveau
Tekst og samfund
15 ECTS

Syddansk Universitet
Studiestart foråret 2020, 2021, 2022 og 2023 

Modul 4:
Bachelorniveau
Latinsk prosa
15 ECTS

Syddansk Universitet
Studiestart efteråret 2020, 2021, 2022 og 2023

Modul 5:
Kandidatniveau
Latinsk sprogkundskab
15 ECTS

 Aarhus Universitet
Sidste optag i 2024
  

Modul 6:
Kandidatniveau
Latinsk poesi
15 ECTS

 Aarhus Universitet
 Sidste optag i 2024

Nærmere bestemmelser, herunder eksamensbestemmelser, findes i studieordningerne for uddannelsens forskellige dele. Se studieordning for propædeutikken.

Modul 1: 14-dages intensivt kursus på KU i begyndelsen af august (inden skolestart). Målet er at lære den elementære latinske grammatik og at læse tekster svarende til et C-niveau.

Modul 2: Fjernundervisning i løbet af efterårssemestret i form af besvarelse af hjemmeopgaver. Målet er at bringe kursisten op på et A-niveau.

Tilmelding

Adgangskrav

  • Latin på A-niveau (kan opnås ved at tage Latin 1 og Latin 2 på KU; disse kurser skal være bestået inden optagelse på SDU).
    • Hvis du tidligere har bestået eksamen i latin på minimum C-niveau (fx i gymnasiet), gives der merit for Latin 1. Hvis du har bestået eksamen i latin på A-niveau, gives der merit for både Latin 1 og Latin 2. I begge tilfælde kan du stadig optages på kurserne, men ikke aflægge eksamen. Af denne årsag beder vi dig vedlægge kopi af dit gymnasiale bevis eller anden relevant dokumentation.
  • Gennemført kandidatuddannelse med et moderne fremmedsprog som centralfag
  • Gennemført gymnasiepædagogikum

Dispensationen fra adgangskravet om Græsk på A-niveau løber i en tidsbegrænset periode på 3 år fra 2020-2022.

Ansøgning

Det bliver muligt at søge om optagelse fra den 2. maj 2022. Gå til ansøgningsskema.

Ansøgningsfristen er den 1. juni 2022.

Pris

Latin 1 (10 ECTS): 5.000 kr.  
Latin 2 (20 ECTS): 10.000 kr.

Kontakt

For oplysninger om propædeutikken på KU: Kontakt Åbent Universitet på KU.

For oplysninger om bachelordelen af uddannelsen på SDU: Kontakt SDU.

For oplysninger om kandidatdelen af uddannelsen på Aarhus Universitet: Kontakt AU.