Tilmelding – Københavns Universitet

Åbent Universitet > Eksamen > Tilmelding

Eksamenstilmelding

Tilmelding

Som studerende på Åbent Universitet er du tilmeldt eksamen i de fag, som du har undervisning i det pågældende semester. Det er dog dit eget ansvar at tjekke at din tilmelding til eksamen er korrekt via Selvbetjeningen KUnet.
Bemærk, at selvom du følger et fag, som kan bestås ved aktiv undervisningsdeltagelse, kræves der en eksamenstilmelding for at bestå. Du kan læse om kravene til at bestå ved aktiv undervisningsdeltagelse i fagets studieordning.

Udskydelse af eksamen

Du bliver kun tilmeldt eksamen i det samme semester, du følger et kursus. Ønsker du at udskyde eksamen (senest to år efter betaling), skal du selv sørge for at blive eksamenstilmeldt i tilmeldingsperioden af det semester, hvor du skal aflægge eksamen. 

Tilmeldingsperioden for efterårssemesteret er ca. i uge 34/35 og tilmeldingsperioden for forårssemesteret er ca. i uge 8/9. Du tilmelder dig via en blanket på Åbent Universitets hjemmeside. Blanketten vil fremgå på forsiden af hjemmesiden under hele tilmeldingsperioden. Den specifikke tilmeldingsperiode vil blive offentliggjort under nyheder på hjemmesiden kort tid før de pågældende uger.

Afmelding

Ønsker du at afmelde en eksamen skal du selv gøre dette inden afmeldingsfristen, som du finder på fagets uddannelsesside på Kunet under punktet Eksamen. Afmeldingen skal ske via selvbetjeningen på KUnet. For sen afmelding betragtes som et brugt eksamensforsøg.

Syge- og reeksamen

Hvis du ikke består eksamen eller er dokumenteret syg på eksamenstidspunktet, har du mulighed for at gå til re-eksamen. Reeksamen finder sted inden udgangen af august for forårssemestret og inden udgangen af februar for efterårssemestret. Tilmelding til syge/re-eksamen foretages af eksamensadministrationen ved den uddannelse, hvor du læser. Du skal selv henvende dig til fagets eksamenssekretær for at blive tilmeldt reeksamen. Dette gøres senest i tilmeldingsperioden for re-eksamen. Se fristen på KUnet, på fagets uddannelsesside under punktet Eksamen.

Har du afmeldt din eksamen eller er udeblevet fra eksamen, har du ikke ret til at gå til reeksamen.