Optagelse af kvalificerede ansøgere, betaling mv.

Optagelsesmail og faktura

Efter din ansøgning er blevet screenet og du er blevet optaget på et kursus modtager du en optagelsesmail. Du modtager en mail per kursus du har søgt, men der kan godt gå flere dage mellem hver mail, da vi fakturer kurserne et ad gangen. Når du har fået emailen betyder det, at vi har indskrevet dig som studerende og sat vores systemer til at lave en faktura til dig. Fakturaen blive sendt med posten eller til den angivne mail-adresse og har en betalingsfrist på 7 dage. 

Betalingsbetingelser

Du skal betale for kurset inden første undervisningsgang. 

Ved rettidig betaling for et kursus, har du krav på at følge den tilhørende undervisning én gang, samt at blive tilmeldt op til tre eksamensforsøg. Du skal dog tage eksamen i et kursus indenfor 2 år efter betalingen af kurset. Efter 2 år, skal du betale for kurset igen, hvis du ønsker at aflægge eksamen. Hvis du har brugt dine tre eksamensforsøg, kan du ikke købe tre nye. Du vil altid skulle søge dispensation om et 4 eksamensforsøg hos fagtes studienævn. Du kan kun følge undervisningen i det semester, hvor betalingen har fundet sted.

Læs mere om eksamen her.

Afmelding

Hvis du betaler for sent, risikerer du, at din kursusplads gives til en anden ansøger. Det er en meget stor hjælp, hvis du vil ringe eller sende en mail til os, hvis du ikke får brug for din plads alligevel. Skriv til aabent@hum.ku.dk. Hvis du har betalt og refusionsfristen er overskredet, kan du gå til eksamen i kurset i op til to år efter betalingen. Hvis du vil følge undervisningen igen, skal du betale kursusgebyr igen.

Refusion

Hvis du ikke kan deltage på kurset, men har betalt, kan du få pengene tilbage indenfor følgende frister. Efter disse datoer refunderer vi ikke deltagergebyret længere.

  • 31. august for efterårets kurser
  • 31. januar for forårets kurser

Anmodning om refusion foregår skriftligt via mail til aabent@hum.ku.dk