Priser

Prisen pr. kursus er beregnet ud fra det antal ECTS-point, som kurset udløser, når du har været til eksamen.

Deltagerbetalingen dækker omkostninger til undervisning, 3 eksamensforsøg pr. kursus, samt lokaler og administration. Deltager betalingen dækker ikke udgifter til undervisningsmaterialer, ophold og transport. 
Udgifter til bøger og kompendier koster normalt mellem 500 og 1000 kr. pr. kursus.

5 ECTS

1.250 kr.

7,5 ECTS

1875 Kr.

10 ECTS

2500 Kr.

15 ECTS

3750 kr.

22,5 ECTS

5625 kr.

30 ECTS

7500 kr.

45 ECTS

11250 kr.

60 ECTS

15.000 kr.

                                                

                                                 

 

 

 

 

 

 

Nb: Disse priser gælder ikke masteruddannelser eller DAV uddannelsen.       

Betalingen giver dig ret til at følge undervisningen, i det semester du har betalt. Du kan aflægge eksamen i op til to år efter betalingen, men vil du følge undervisningen igen, skal du betale igen. Det er ikke muligt at få adgang til universitetets intranet og undervisningsrum, før din betaling er registreret.

Staten yder et tilskud til Åbent Universitet, som fastsættes hvert år i Finansloven. Det betyder, at det kan blive nødvendigt at ændre prisen.                                                              

Udenlandsk statsborger

Hvis du er statsborger i et land udenfor EU/EØS, og du ikke har permanent opholdstilladelse i Danmark, bortfalder statstilskuddet og priserne for kurser på Åbent Universitet ændres. Kontakt ÅU for at få oplyst de aktuelle priser.