Priser

Prisen pr. kursus er beregnet ud fra det antal ECTS-point, som kurset udløser, når du har været til eksamen.

Deltagerbetalingen dækker omkostninger til undervisning samt 3 eksamensforsøg pr. kursus. Deltagerbetalingen dækker ikke udgifter til undervisningsmaterialer, ophold og transport. 
Udgifter til bøger og kompendier koster normalt mellem 500 og 1000 kr. pr. kursus.

ECTS

Pris

5 ECTS

2.500 kr.

7,5 ECTS

3.750 Kr.

10 ECTS

5.000 Kr.

15 ECTS

7.500 kr.

22,5 ECTS

11.250 kr.

30 ECTS

15.000 kr.

45 ECTS

22.500 kr.

60 ECTS

30.000 kr.


Nb: Disse priser gælder ikke masteruddannelser eller DAV-uddannelsen.      
 

Betalingen giver dig ret til at følge undervisningen, i det semester du har betalt. Du kan aflægge eksamen i op til to år efter betalingen, men vil du følge undervisningen igen, skal du betale igen. Det er ikke muligt at få adgang til universitetets intranet og undervisningsrum, før din betaling er registreret.

Staten yder et tilskud til Åbent Universitet, som fastsættes hvert år i Finansloven. Det betyder, at det kan blive nødvendigt at ændre prisen.

Udenlandsk statsborger

Hvis du er statsborger i et land uden for EU/EØS, og du ikke har permanent opholdstilladelse i Danmark, bortfalder statstilskuddet og priserne for kurser på Åbent Universitet ændres. Kontakt ÅU for at få oplyst de aktuelle priser.