Prioritering af ansøgere

Prioritering af ansøgere til aftenkurser

Åbent Universitet kan afvise kvalificerede ansøgere, når antallet af ansøgere overstiger kapaciteten på et kursus. Ansøgerne prioriteres efter:

  1. Pladserne på kurserne bliver tildelt efter først-til-mølle-princippet
  2. Ansøgere der har taget kurser på samme fag ved Åbent Universitet på Københavns Universitet
  3. Ansøgere der ikke har været optaget tidligere ved Åbent Universitet, og som ønsker at bruge kurset i jobsammenhæng
  4. Ansøgere der af interesse søger optagelse på et kursus.

Prioritering af ansøgere til dagskurser

Kvalificerede ansøgere kan kun optages på kurser, hvor der er ledige pladser - og efter først-til-mølle-princippet, men derudover gælder der en række andre regler, som dels fastsættes af deltidsbekendtgørelsen, dels af uddannelsernes egne retningslinjer.
Se reglerne for tildeling af pladser på dagkurser (via tompladsordningen).