Barsel

Som studerende på Åbent Universitet kan du søge om orlov på grund af barsel, hvis du er indskrevet på en studieordning. På Åbent Universitet er studerende på DAV-uddannelsen samt studerende på masteruddannelser indskrevet på en studieordning. Hvis du er masterstuderende kan du yderligere meddele barsel.

Enkeltfagsstuderende (f.eks. sidefagsstuderende) er ikke indskrevet på en studieordning, men indskrives på kurser for ét semester ad gangen, og kan ikke meddele barsel eller søge om orlov på grund af barsel.

Orlov på grund af barsel og meddelelse af barsel

Der er forskel på at holde orlov på grund af barsel og at meddele barsel.

Orlov på grund af barsel

Hvis du som master- og DAV-studerende på Åbent Universitet ønsker at holde orlov på grund af barsel, kan du:

 • Ikke være studieaktiv. Det betyder at du ikke må deltage i undervisning, eksamen eller få vejledning
 • Få ekstra studietid (svarende til de måneder, du er på barsel)
 • Deltagerbetalingen vil følge barslen, dvs. hvis du går på barsel i 12 måneder, vil du få yderligere et år til at aflægge eksamen på baggrund af din deltagerbetaling (læs om betalingsforhold her)
 • Hvis du har betalt for et eller flere kurser i det semester, du går på orlov på grund af barsel, kan du følge undervisningen i kurserne uden at betale deltagergebyr igen, første gang de udbydes efter endt barsel. Dette kræver, at kurserne udbydes og oprettes og at der er ledige pladser.

Du søger om orlov på grund af barsel ved at udfylde blanketten Ansøgning om begrundet orlov.

Meddele barsel

Hvis du som master-studerende ønsker at meddele barsel, kan du:

 • Være studieaktiv, dvs. deltage i undervisning, gå til eksamen og få vejledning
 • Få ekstra studietid (svarende til de måneder, du er på barsel)
 • Ikke få længere end de fastsatte to år til at aflægge eksamen på deltagerbetalingen (læs om betalingsforhold her)
 • Ikke følge undervisningen i kurserne uden at betale deltagergebyr igen efter endt barsel

Du meddeler barsel ved at udfylde blanketten Barsel uden orlov.  

Dokumentation til ansøgning

​​Til din ansøgning skal du vedhæfte:

 • Som mor: Enten fødselsattest, vandrejournal eller omsorgs- og ansvarserklæring
 • Som far/med-mor: Enten en omsorgs- og ansvarserklæring eller en fødselsattest.

Hvornår kan jeg starte på min barsel, og hvor meget barsel har jeg ret til?

Hvis du skal være mor:

 • Kan du tidligst begynde din barselsperiode 2 måneder før termin og den skal senest starte fra barnets fødselsdato. Barselsperioden kan maksimalt vare 12 måneder.
 • Skal du meddele barsel/søge om orlov på grund af barsel senest 8 uger efter fødselsdatoen, hvis du ønsker at holde de fulde 12 måneders barsel.
 • Hvis du meddeler barsel/søger om orlov på grund af barsel senere end 8 uger efter fødselsdatoen, kan du tidligst få barsel fra den dato, vi har modtaget din udfyldte barsels-blanket og frem til 12 måneder efter barnets fødselsdato.

Hvis du skal være far/med-mor:

 • Skal din barsel afholdes inden for 12 måneder fra barnets fødselsdato.
 • Kan du som udgangspunkt maksimalt få 6 måneders barsel.
  Du har dog mulighed for at få ydereligere 6 måneders barsel, hvis du kan dokumentere, at moderen til barnet kun holder 6 måneders barsel i alt. 
 • kan du først meddele barsel/søge om orlov på grund af barsel, når barnet er født og senest 8 uger efter barnets fødselsdato.
 • Meddeler du barsel/søger om orlov på grund af barsel senere end 8 uger efter fødselsdatoen, kan du tidligst få barsel fra den dato, vi har modtaget din udfyldte barsels-blanket og frem til 12 måneder efter barnets fødselsdato. ​

Afmelding og gentilmelding af undervisning og eksamen

Hvis du allerede er tilmeldt kurser og eksamen i det semester, du holder orlov på grund af barsel, bliver du automatisk afmeldt.  

Hvis du meddeler barsel bliver du ikke automatisk afmeldt undervisning og eksamen, da du gerne må være studieaktiv. Hvis du ønsker at afmelde eksamen skal du selv gøre inden for de almindelige afmeldingsfrister.

Når din barsel slutter bliver du ikke automatisk tilmeldt eksamen og undervisning igen, men skal selv søge om dette.

Hvis du har spørgsmål til meddelelse af barsel eller orlov på grund af barsel bedes du skrives til orlov@hum.ku.dk