Adgangskrav til deltidsuddannelse

På Åbent Universitet skal du opfylde de samme generelle og specifikke adgangskrav til kurserne, som du skal til fuldtidsstudier på det ordinære universitet. Da du søger optagelse til et enkelt kursus, er der ikke adgangsbegrænsning via karaktergennemsnit eller kvotesystemer.

Der er forskellige niveauer i universitetsuddannelserne og forskellige adgangskrav til hvert niveau.

Bachelorniveau

Generelle adgangskrav

Optagelse forudsætter, at du har bestået en af følgende uddannelser:

 • Studentereksamen
 • Højere forberedelseseksamen (hf)
 • Højere handelseksamen (hhx)
 • Højere teknisk eksamen (htx)
 • Studentereksaminer fra andre EU- og EØS lande
 • Særligt hf forløb for fremmedsprogede (GIF) 

Specifikke adgangskrav
Ud over den adgangsgivende uddannelse forudsættes særlige niveauer i fagene:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Samtidshistorie B
 • Yderligere et fremmedsprog: fortsættersprog B (fransk eller tysk) eller begyndersprog A (fransk, italiensk, russisk, spansk eller tysk)

Der er yderligere specifikke adgangskrav til fagene:

 • Arabisk A*
 • Engelsk A
 • Fransk fortsættersprog B/begyndersprog A
 • Græsk, klassisk Græsk A* og Latin A*
 • Historie A. I stedet for Historie A kan du have enten Historie B, samfundsfag C og religion C eller Samfundsfag B i kombination med enten Historie B, Idéhistorie B eller Samtidshistorie B. 
 • Italiensk A*
 • Latin: Græsk A* og Latin A*
 • Russisk A*
 • Spansk A
 • Tysk fortsættersprog B/begyndersprog A

* Åbent Universitet udbyder kurser i sprogenes propædeutik. 

Dispensation

Hvis du ikke opfylder de generelle adgangskrav, men har en anden uddannelse kan du søge dispensation. 

Kandidatniveau

For at blive optaget på kurser på en kandidatuddannelse skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse. Læs mere om adgangskravene til de forskellige kurser på kandidatuddannelserne her

Anbefalede forudsætninger

Vi anbefaler generelt, at du har stor rutine i at læse faglitteratur på især dansk og engelsk, men også andre sprog. En stor del af den litteratur, der læses på universitetet, er forskningsartikler, der skal læses på originalsproget. 

Er du udenlandsk statsborger

Hvis du er udenlandsk statsborger (udenfor Norden), skal du også bestå Studieprøven i Dansk

Ordinære studerende

Når du er indskrevet som fuldtidsstuderende, er der begrænsninger for optagelse ved Åbent Universitet. Du må ikke være indskrevet på den samme studieordning som ordinær studerende og samtidig følge kurser fra samme studieordning som Åbent Universitets studerende:

Reglen står i Bekendtgørelsen om deltidsuddannelse

§8, stk. 3. Studerende ved en heltidsuddannelse kan ikke samtidig indskrive sig til et enkeltfag, der er en del af heltidsuddannelsen.