Ansøgning og optagelse

Åbent universitet har ansøgningsfrist to gange om året til forårs- og efterårskurser:

Forårskurser (februar - juli)

15. januar for dag- og aftenkurser

15. januar for DAV og masteruddannelser

Efterårskurser (september- januar)

15. august for dag- og aftenkurser  

15. august for DAV og masteruddannelser

Adgangskrav

På Åbent Universitet skal du opfylde de samme generelle og specifikke adgangskrav til kurserne, som du skal til fuldtidsstudier på det ordinære universitet, men da du søger optagelse til et enkelt kursus, er der ikke adgangsbegrænsning via karaktergennemsnit eller kvotesystemer.
Se de specifikke adgangskrav til kurserne.

Priser

Priserne for dagkurser og aftenkurser afhænger af, hvor mange ECTS-point et kursus udløser. Se priserne for dag- og aftenkurser.

Priserne for master- og DAV-uddannelserne kan du se via uddannelsernes hjemmesider.

Prioritering af ansøgere

På Åbent Universitet er der en række retningslinjer i forbindelse med prioritering af ansøgere. Se retningslinjerne.

Optagelse af kvalificerede ansøgere, betaling mv.

Når du er blevet optaget på et kursus ved Åbent Universitet, vil du modtage en optagelsesmail samt en faktura. Læs mere om betalingsbetingelser, afmelding og refusion her

Sådan søger du

Hvordan du ansøger, afhænger af, om du har taget kurser ved Åbent Universitet tidligere og/eller har studeret på KU som heltidsstuderende efter 2010, eller om du er ny kursist.
Ansøg her.