Ansøgning og optagelse

Ansøgningsfrister

Åbent universitet har ansøgningsfrist to gange om året til efterårs- og forårskurser:

Efterårskurser

(september - januar)

Forårskurser

(februar - juni)

1. juni for Tillægsuddannelsen i latin for lærere i moderne fremmedsprog (både Latin 1 og Latin 2)

1. august for aften- og dagkurser

1. august for DAV- og masteruddannelser

3. januar 2022 for aften- og dagkurser

3. januar 2022 for DAV- og masteruddannelser

Du kan forvente svar på din ansøgning i løbet af august for efterårets kurser og i løbet af januar for forårets kurser. Dette er med undtagelse af dagkurser via tompladsordningen, hvor du først kan forvente svar i slutningen af måneden op til studiestart.

Adgangskrav

På Åbent Universitet skal du opfylde de samme generelle og specifikke adgangskrav til kurserne, som du skal til fuldtidsstudier på det ordinære universitet, men da du søger optagelse til et enkelt kursus, er der ikke adgangsbegrænsning via karaktergennemsnit eller kvotesystemer.
Læs mere om adgangskrav

Priser

Priserne for enkeltfagskurser afhænger af, hvor mange ECTS-point et kursus udløser. Se de aktuelle priser.

Priserne for DAV- og masteruddannelserne kan du se via uddannelsernes hjemmesider.

Prioritering af ansøgere

På Åbent Universitet fordeles pladserne efter først-til-mølle-princippet.

Bemærk dog, at såfremt der er flere ansøgere end pladser på tompladskurserne, vil sidefagsstuderende blive tilbudt plads før andre ansøgere.

Optagelse af kvalificerede ansøgere, betaling mv.

Når du er blevet optaget på et kursus ved Åbent Universitet, vil du modtage et optagelsesbrev på mail og efterfølgende en faktura. Læs mere om betalingsbetingelser, afmelding og refusion her

Sådan søger du

Du søger om optagelse på kurser ved at udfylde det relevante ansøgningsskema. Du bedes udfylde ét skema pr. kursus, du ønsker at søge om optagelse på. Hvis du søger flere kurser, men i en prioriteret rækkefølge, kan du angive dette i kommentarfeltet. Gå til ansøgningsskema