Ansøgning og optagelse

Åbent universitet har ansøgningsfrist to gange om året til forårs- og efterårskurser:

Forårskurser (februar - juni)

4. januar 2021 for dag- og aftenkurser

4. januar 2021 for DAV- og masteruddannelser

4.januar 2021 for Efteruddannelsen i latin for oldtidskundskabslærere

I 2020 er ansøgningsfristen forlænget til den 4. januar 2021.

Efterårskurser (september- januar)

1. juli for Latin 1 og 2 på Tillægsuddannelsen i latin for
lærere i moderne fremmedsprog/oldtidskundskab

1. august for Masteruddannelsen i Fremmedsprogsdidaktik

1. august for dag- og aftenkurser  

1. august for DAV- og masteruddannelser

Du kan forvente svar på din ansøgning i løbet af august for efterårets kurser og i løbet af januar for forårets kurser. Dette er med undtagelse af dagkurser via tompladsordningen, hvor du først kan forvente svar i slutningen af måneden op til studiestart.

Adgangskrav

På Åbent Universitet skal du opfylde de samme generelle og specifikke adgangskrav til kurserne, som du skal til fuldtidsstudier på det ordinære universitet, men da du søger optagelse til et enkelt kursus, er der ikke adgangsbegrænsning via karaktergennemsnit eller kvotesystemer.
Se de specifikke adgangskrav til kurserne.

Priser

Priserne for dagkurser og aftenkurser afhænger af, hvor mange ECTS-point et kursus udløser. Se priserne for dag- og aftenkurser.

Priserne for master- og DAV-uddannelserne kan du se via uddannelsernes hjemmesider.

Prioritering af ansøgere

På Åbent Universitet er der en række retningslinjer i forbindelse med prioritering af ansøgere. Se retningslinjerne.

Optagelse af kvalificerede ansøgere, betaling mv.

Når du er blevet optaget på et kursus ved Åbent Universitet, vil du modtage en optagelsesmail samt en faktura. Læs mere om betalingsbetingelser, afmelding og refusion her

Sådan søger du

Hvordan du ansøger, afhænger af, om du har taget kurser ved Åbent Universitet tidligere og/eller har studeret på KU som heltidsstuderende efter 2010, eller om du er ny kursist.
Ansøg her.