Kulturformidling, privacy og information management – Københavns Universitet

Åbent Universitet > Aften- og weekendkurser > Kurser på informations...

Kulturformidling, privacy og information management

Institut for Informationsstudier udbyder en række kurser gennem Åbent Universitet til dig, som er interesseret i at blive opdateret på den nyeste viden om nye digitale medie- og formidlingsformer og hvordan de påvirker os.  

Information ethics and privacy

Overvågningskapitalisme, personlig information, datafication, privacy, GDPR – begreberne er talrige og diskussionerne livlige.

I vores moderne informationssamfund efterlader de fleste aktiviteter dataspor eller "digitale fodspor" som kan afsløre historier om os selv og vores liv.  Mange regeringer og virksomheder indsamler, analyserer og formidler disse "digitale fodspor" for at få indblik i deres borgeres og kunders adfærd og aktiviteter.  Nøgleordene for denne informationsindsamling er smartness, automatisering, omkostningseffektivitet og bedre service. Dette kan dog skabe en spænding mellem den iagttagede og iagttageren; mellem ønsket om at indsamle og anvende private data og ønsket om at forblive privat; mellem det offentlige og det private.

Dette kursus undersøger grundlæggende, teoretiske og praktiske konsekvenser af fremkomsten af overvågningssamfundets og de ændrede vilkår for retten til privatliv (privacy). Kurset introducerer centrale begreber og rammer, der tillader os at analysere og fortolke overvågning og beskyttelse af privacysituationer og handlinger på en stringent måde og med et etisk perspektiv.  Studerende får mulighed for at følge deres egne interesser inden for emnet, fx problemstillinger vedrørende privacy på sociale medier, søgemaskiner, big data, dataetik, efterretnings etik, AI og robotter, tracking og profilering, privacy-by-design, General Data Protection Regulation (Dataforordningen), osv.  Studerende vil efter at have gennemført kurset være i stand til at indgå i udformningen af informationspolitikker.

Kurset er diskussionsbaseret med mindre opgaver, oplæg og feedback undervejs. 

Hvornår?

Kurserne offentliggøres 1. maj 2019. 

Undervisningssprog

Kurset undervises og eksamineres på engelsk.

Adgangskrav

En bacheloruddannelse inden for informationsstudier eller lignende. Har du spørgsmål om kurset eller adgangskravene, er du velkommen til at kontakte Åbent Universitet.

Records and information management

Tilgængelighed af information og viden i organisationer er essentiel for, at de kan drive deres forretning. Dette gælder både nu og i fremtiden. Samtidig øges mængden af data og information, hvilket understøtter og skaber øget opmærksomhed omkring vigtigheden af Records Management og Information Management for en virksomhed.

Igennem kursusforløbet vil der blive introduceret en lang række emner som potentielt kan blive arbejdsområder for fremtidens records manager eller informationsspecialist, herunder håndtering af elektronisk information, informationssikkerhed, data integrity, beskyttelse af persondata, risiko og kvalitetssikring og cloud computing.

Kurset har en praktisk tilgang til emnet og introducerer værktøjer og begreber som bliver brugt i den virkelige verden.

Kurset er tilrettelagt med forventning om studenteraktivitet, hvor diskussion, oplæg, og virksomhedsbesøg vil indgå som en del af undervisningen.

Hvornår?

Kurserne offentliggøres 1. maj 2019. 

Undervisningssprog

Kurset undervises og eksamineres på engelsk.

Adgangskrav

En bacheloruddannelse inden for informationsstudier eller lignende. Har du spørgsmål om kurset eller adgangskravene, er du velkommen til at kontakte Åbent Universitet.

Digital kulturformidling

Den digitale tidsalder kalder på nytænkning og gentænkning af vores måde at formidle kultur på i dag og fremover.

Kulturformidling i en digital tid handler om at være på forkant med den digitale udvikling og forstå kulturformidling som både oplysning og dannelse, deltagelse og oplevelse. Nye digitale medie- og formidlingsformer har betydning for den måde hvorpå brugerne oplever og interagerer med kulturen, men også på hvordan det fysiske rum kan udvides og suppleres med digitale rum og artefakter. På kurset ser vi på hvordan digital kulturformidling kan understøtte leg og fortælling samt udvide brugerens oplevelses- og erkendelsesrum.

Kurset vil introducere til centrale medie-, kultur- og formidlingsteorier, som danner grundlag for diskussioner af de muligheder, vilkår og udfordringer, der kendetegner kulturformidlingen i disse år.

Kurset er tilrettelagt med forventning om studenteraktivitet, hvor oplæg, gruppearbejde og workshops vil indgå som en del af undervisningen

Hvornår?

Kurserne offentliggøres 1. maj 2019. 

Adgangskrav

Studentereksamen eller lignende. Læs mere her.

Ekstra information / Sidebar