Kulturformidling, digital praksis og interaktive formidlingsrum – Københavns Universitet

Åbent Universitet > Aften- og weekendkurser > Kurser på informations...

Kulturformidling, digital praksis og interaktive formidlingsrum

Institut for Informationsstudier udbyder en række kurser gennem Åbent Universitet til dig, som er interesseret i at blive opdateret på den nyeste viden om nye digitale medie- og formidlingsformer og hvordan de påvirker os.  

Kulturformidling i en digital tid

Den digitale tidsalder kalder på nytænkning og gentænkning af vores måde at formidle kultur på i dag og fremover.

Kulturformidling i en digital tid handler om at være på forkant med den digitale udvikling og forstå kulturformidling som både oplysning og dannelse, deltagelse og oplevelse. Nye digitale medie- og formidlingsformer har betydning for den måde hvorpå brugerne oplever og interagerer med kulturen, men også på hvordan det fysiske rum kan udvides og suppleres med digitale rum og artefakter. På kurset ser vi på hvordan digital kulturformidling kan understøtte leg og fortælling samt udvide brugerens oplevelses- og erkendelsesrum.

Kurset vil introducere til centrale medie-, kultur- og formidlingsteorier, som danner grundlag for diskussioner af de muligheder, vilkår og udfordringer, der kendetegner kulturformidlingen i disse år.

Kurset er tilrettelagt med forventning om studenteraktivitet, hvor oplæg, gruppearbejde og workshops vil indgå som en del af undervisningen.

Hvornår?

Hver tirsdag fra den 5. februar 2019 til og med den 14. maj, fra kl. 12-16.

Adgangskrav

Studentereksamen eller lignende. Læs mere her.

Digital kompetence

Få redskaber og hands-on erfaring med at undersøge en digital praksis hos en udvalgt målgruppe, og få indblik i den nyeste kompetenceforskning, når centrale teorier og begreber diskuteres og relateres til målgruppens informationsaktiviteter og digitale praksis.

Kurset giver dig indsigt i relevante teorier og metoder, og du opnår konkret praktisk erfaring med at identificere problemstillinger og metoder til at gennemføre din egen undersøgelse af en udvalgt gruppes digitale kompetencer som fx borgere, skoleelever eller medarbejdere. Du vil blive bedre til at diskutere og vurdere den udvalgte gruppes informationsaktiviteter og brug af digitale teknologier. Du vil desuden lære at udarbejde forslag til hvordan gruppens digitale kompetencer kan udvikles.

Kurset er tilrettelagt med forventning om studenteraktivitet, idet oplæg, gruppearbejde og workshops vil indgå som en del af undervisningen. 

Hvornår?

Hver torsdag fra den 7. februar 2019 til og med den 16. maj, fra kl. 12-16.

Adgangskrav

Studentereksamen eller lignende. Læs mere her.

Interaktive formidlingsrum

Design og layout af fysiske, digitale og hybride formidlingsrum påvirker fundamentalt den måde, mennesker kommunikerer, interagerer og samarbejder på. Kurset ser nærmere på, hvordan information og kultur bliver medieret i formidlingsrum; herunder byrum, biblioteker, museer, virksomheder, websites og nye typer af brugergrænseflader. Vi diskuterer muligheder og barrierer for mediering i forskellige formidlingsrum. Hvordan skaber rummet fx muligheder for overraskelser og kreativitet, for distribueret samarbejde og mobilitet i forbindelse med arbejde. Kurset sætter dig i stand til at anvende teorier, modeller og metoder med henblik på at lave din egen undersøgelse af interaktive formidlingsrum.

Undervisningen består af workshops, klasseundervisning, gruppearbejde, præsentationer, vejledning og feedback.

Undervisningssprog

Engelsk

Hvornår?

Hver torsdag fra 12-16 fra den 5. februar 2019 til og med den 7. maj 2019.

Adgangskrav

En bacheloruddannelse inden for informationsstudier eller lignende. Har du spørgsmål om kurset eller adgangskravene, er du velkommen til at kontakte Åbent Universitet.

Ekstra information / Sidebar