Aften- og weekendkurser efteråret 2018 – Københavns Universitet

Åbent Universitet > Aften- og weekendkurser

Aften- og weekendkurser i efteråret 2018

 

Historie

Kursus

 Kursusnummer

Niveau

 Ugedag/tid

 Noter

Introduktion til
historievidenskab med studieteknik

 

HHIÅ08561U

 

 Grundfag 

(bachelor)

 

Mandag

18-22

 

Søg her 

Verden og Danmark og historisk
metode

 

HHIÅ08572U

 

Grundfag og gymnasiesidefag (bachelor) 

 

Onsdag

18-22

Ønske om grundfags eller
sidefags

eksamen skal oplyses i ansøgningen -

Søg her  

 

Bachelorprojekt

 

HHIÅ08601U

 

Grundfag

 (bachelor)

Torsdag

18-20 (uge 36-37)

 

Søg her 

Oldtidskundskab

Kursus

Kursusnummer

Niveau

 Ugedag/tid

Noter

 Antik kultur: Introduktion og videnskabsteori

Link på vej!

 

HOLÅ10051U

 

Information på vej!

 

Søg her 

Antik prosa I: Historieskrivning

Link på vej!

HOLÅ10071U

 

Information på vej!

 

Søg her 

Frit Område (mundtligt)

Link på vej!

 

HOLÅ10081U

 

Information på vej!

 

Søg her

Antik poesi

Link på vej!

 

HOLÅ03701U

 

Kandidat tilvalg

 

Søg her 

Antikken i europæisk litteratur

Link på vej!

 

HOLÅ03711U

 

Kandidat tilvalg

 

Søg her 

Middelalderkundskab

Kursus  Kursusnummer Niveau Ugedag/tid Noter

Intro til Middelalder I

HMIÅ10013U

Tilvalg (bachelor)

 Fjernundervisning

 Søg her

Græsk

Kursus Kursusnummer Niveau Ugedag /tid Noter

Græsk 1

Propædeutik (fjernundervisning)

 

HKGÅ88033U

Propædeutik (gymnasialt

C niveau)

 

Fjernundervisning

+lørdagsseminar

Søg her

Græsk 3

Propædeutik (fjernundervisning)

 

HKGÅ88063U

Propædeutik (gymnasialt

A niveau)

 

Fjernundervisning

+lørdagsseminar

Søg her

Latin

Kursus Kursusnummer Niveau Ugedag/tid Noter

Latin 1 – Propædeutik (fjernundervisning)

  

  

HLAÅ88033U

Propædeutik (gymnasialt

C niveau)

Fjernundervisning

+lørdagsseminar

 Søg her

Latin 3 – Propædeutik (fjernundervisning)

  

  

HLAÅ88063U

Propædeutik (gymnasialt

A niveau)

Fjernundervisning

+lørdagsseminar

Søg her

Efteruddannelsen i Latin for oldtidslærere

Kursus Kursusnummer Niveau Ugedag/tid Noter

                                     

Latin 1

 

 

HLAÅ00051U

 

Bachelor

Intensivt forløb fra  mandag d. 30/7 til fredag d. 10/7 med undervisning 4 timer dagligt.  Eksamen: lørdag d. 25/8 på KU.

 

Søg her

 

 

Latin 2

 

HLAÅ00061U

 

 

Bachelor

 

 

Fjernundervisning og lørdagsseminar

 

 

Søg her

Religion

Kursus Kursusnummer Niveau Ugedag/tid Noter

Religionshistorie

HREÅ00411U

Grundfag (Bachelor)

Torsdag

18-20

 Søg her

Forskningshistorie - teori og metode

 

HREÅ00421U

Grundfag (Bachelor)

Tirsdag

18-20

Søg her

Renæssancestudier

Kursus  Kursusnummer Niveau Ugedag/tid Noter

 

Italiensk Renæssance

 

HRKÅ10053U

Tilvalg

 (bachelor)

Tirsdag

18-21

 Søg her

Arabisk

Kursus Kursusnummer Niveau Ugedag/tid Noter

Arabisk Propædeutik A

(aftenundervisning)

 

HARÅ00061U

 

 

 Grundfag (Bachelor)

Tirsdag og torsdag 

18-21

 

Søg her 

Arabisk Propædeutik A

(lørdag og fjernuv)

 

 

HARÅ00063U

 

 Grundfag (Bachelor)

 

8 lørdage i efteråret

10-16

 Søg her

Kommunikativt arabisk A

(lørdag og fjernuv)

 

HARÅ00571U

Grundfag (Bachelor)

 

7 lørdage i efteråret

10-14

Søg her 

Mellemøstens moderne historie

 

HARÅ00553U

 

 

 Grundfag (Bachelor)

Torsdag

18-20

 

Søg her 

 

Arabisk Litteratur A

 

HARÅ00581U

Grundfag (Bachelor)

7 lørdage i efteråret

14-16

 

Søg her

 

 

Arabisk Litteratur C

 

 

HARÅ00623U

 

Grundfag (Bachelor)

 

7 lørdage i efteråret

14-18

 

Søg her

 

Arabisk grammatisk propædeutik

Fjernundervisning

 

HARÅ00053U

 

Grundfag (Bachelor)

Fjernundervisning

og lørdag den 8. september

17-18.

Søg her

Bachelor projekt

HARÅ01327U

Grundfag (Bachelor)

Lørdag d. 8. september fra 16-17 Søg her

Litteraturvidenskab

Kursus  Kursusnummer Niveau Ugedag/tid Noter

Formidlingsprojekt: Creative Writing

 

HLVÅ00665U

Grundfag (bachelor)

 Onsdag 18-21 (første og sidste kursusgang) De 9 øvrige kursusgange er ligeledes om onsdagen men fra

18-22

 

 Søg her

Kunsthistorie

Kursus  Kursusnuer Niveau Ugedag/tid Noter

Samtidskunst og introduktion til kunsthistorisk praksis

 

HKUÅ00753U

 

Grundfag

(bachelor)

 

Tirsdag

18-21

Søg her 

 

Kunsthistorie 1800-1960

HKUÅ00795U

Grundfag

(bachelor)

Onsdag

19-21

Søg her

Designpraksis/gymnasial praksis

HKUÅ03793U

Gymnasiesidefag

(Kandidat)

Fredage 10-14 i 7 uger

(36, 38, 40, 43, 45, 47, 50),   

Søg her

Dansk

Kursus Kursusnummer Niveau Ugedag/tid Noter

Sprog 1

HDAÅ01203U

Gymnasiesidefag og grundfag (bachelor)

Mandag 18-21 Søg her

Sprog 3

HDAÅ01263U

Gymnasiesidefag og grundfag (bachelor)

Onsdag

18-21

2 Lørdage 10-13 (uge 40 og 46)

Søg her

Medieanalyse 1

HDAÅ01213U

Gymnasiesidefag og grundfag (bachelor)

Onsdag

18-21

Søg her 

Litteraturanalyse

HDAÅ01223U

Gymnasiesidefag og grundfag (bachelor)

Torsdag

18-21

2 Lørdage 10-13 (uge 41 og 47)

Søg her 

Moderne litteratur og litteraturteori

HDAÅ01273U

Gymnasiesidefag og grundfag (bachelor)

 

Onsdag

18-21

2 Lørdage 10-13 (uge 38 og 45)

Søg her

Filosofi

Kursus Kursusnummer Niveau Ugedag/tid Noter

Etik og politisk filosofi

 

HFIÅ00601U

Grundfag (Bachelor)

Tirsdag

18-21

3 lørdage

10-14 (uge 37,39,45)

Søg her 

Fænomenologi, hermenutik og dekonstruktion

 

HFIÅ00671U

Grundfag (Bachelor)

Torsdag 18-21

3 lørdage

10-14 (uge 38,40,46)

Søg her 

Retorik

Kursus Kursusnummer Niveau Ugedag/tid Noter

Retorisk teori og analyse

HRTÅ10151U

Gymnasiesidefag (Bachelor)

Onsdag 18-21

1 lørdag 10-14

(uge 44)

Søg her 

Taleværksted og rådgivning

 

HRTÅ10171U

Gymnasiesidefag (Bachelor)

 

Tirsdag

18-22

Torsdag

18-21

Søg her 

Engelsk

Kursus  Kursusnummer Niveau Ugedag/tid Noter

Skriftlig formidling

 

  HENÅ10403U

Gymnasiesidefag (Bachelor)

 

    Tirsdag

     18-21

 

  Søg her

Engelsksproget litteratur 1

 

   HENÅ10413U

Gymnasiesidefag (Bachelor)

    Torsdag

      18-21

 Søg her

Engelsksproget litteratur 2

 

   HENÅ10443U

 

 

Gymnasiesidefag (Bachelor)

 

  

    Mandag
     18-20

 

  Søg her

Introduktion til den engelsktalende verden

 

   HENÅ10453U

 

Gymnasiesidefag (Bachelor)

 

 

   Mandag  

     20-22

 

  Søg her

 

 

 

 

Oversættelse

Dansk-engelsk

Engelsk-dansk

 

 

 

 

 

 

HENÅ04271U

HENÅ04281U

 

 

 

 

 

Gymnasiesidefag (Kandidatniveau)

 

 

 

 

 

   Onsdag 

    18-20

Ansøgere   med en BA i engelsk, eller BA sidefag i engelsk kan søge dette kursus.

Søg her

 

 

 

 

Fonetik

 

 

 

  

 

  HENÅ04291U

 

 

 

 

 

Gymnasiesidefag (Kandidatniveau)

 

 

    

 

   Onsdag

     20-22

Ansøgere   med en BA i engelsk, eller BA sidefag i engelsk kan søge dette kursus.

Søg her

Fransk

Kursus

Kursusnummer

Niveau

Ugedag/tid  Noter

Praktisk sprog og sprogstruktur

 

HFRÅ10201U

 

Gymnasiesidefag

bachelor

 

Torsdag

18-22

Sam-undervisning med nedenstående

Søg her

Det moderne Frankrigs politik og kultur

 

 

HFRÅ10211U

 

Gymnasiesidefag

bachelor

 

Torsdag

18-22

Sam-undervisning med ovenstående

Søg her

Italiensk

Kursus

Kursusnummer

Niveau

Ugedag/tid  Noter

Italiensk for begyndere

Propædeutik A og B

 

HITÅ00013U

 

Propædeutik

Onsdag kl. 18-21

Italiensk Propædeutik A og B er samundervist henover to semestre.

Søg her

Spansk

Kursus

Kursusnummer

Niveau

Ugedag/tid  Noter

Syntaktisk analyse

AFLYST! Vi henviser til tompladsordningen

 

HSPÅ10201U

Gymnasiesidefag

bachelor

Tirsdag

18-21

De tre kurser udgør et modul og er samundervist

Søg her

Anvendt fonetik

AFLYST! Vi henviser til tompladsordningen

 

HSPÅ10211U

Gymnasiesidefag

bachelor

Tirsdag

18-21

De tre kurser udgør et modul og er samundervist

Søg her

Tekstanalyse 1

AFLYST! Vi henviser til tompladsordningen

 

HSPÅ10221U

Gymnasiesidefag

bachelor

Tirsdag

18-21

De tre kurser udgør et modul og er samundervist

Søg her

Tysk

Kursus Kursusnummer Niveau Ugedag/tid Noter

Tysk historie 1

AFLYST! Vi henviser til tompladsordningen

 

HTYÅ00971U

Grundfag (Bachelor)

Onsdag

18-21

Alle tre kurser er samundervist

Søg her 

 

Litteratur: tekstanalyse

AFLYST! Vi henviser til tompladsordningen

 

 

HTYÅ00981U

 

Grundfag (Bachelor)

Onsdag

18-21

Alle tre kurser er samundervist

Søg her 

 

 

Tysk historie 1

AFLYST! Vi henviser til tompladsordningen

 

 

HTYÅ10211U

 

Gymnasiesidefag (Bachelor)

 

Onsdag

18-21

Alle tre kurser er samundervist

Søg her 

Masteruddannelse i Cross-Media Communication (Dagskurser)

Kursus Kursusnummer Niveau Ugedag/tid Noter

Systemer, samfund og individ i tværmedial kommunikation

 

 

HMMÅ03103U

Master 

Udvalgte fredage/lørdage

9-16

 Se mere her 

Søg her 

Målgrupper i tværmedial kommunikation: analyse, teori og metode

 

 

 

HMMÅ03113U

Master 

 

Udvalgte fredage/lørdage

9-16

 Se mere her 

 

Søg her 

Æstetiske, narrative og audiovisuelle virkemidler i tværmedial kommunikation

 

HMMÅ03133U

Master 

 

 

Udvalgte fredage/lørdage

9-16

 Se mere her 

Søg her 

Den tværmediale kommunikations jura og etik

 

HMMÅ03143U

 

 

Udvalgte fredage/lørdage

9-16

 Se mere her 

Søg her 

Masteruddannelse i Dansk som fremmed- og andetsprog(Dagskurser)

Kursus Kursusnummer Niveau Ugedag/tid Noter

Sprogbeskrivelse

HDVÅ05013U

Master 

Tirsdag

9-12

Søg her

Kultur og Sprog

HDVÅ05023U

Master 

 

Torsdag

9-12

Søg her

Masterprojekt

HDVÅ05045U

Master 

Fredag

9-12 (7/9, 28/9 og 12/10)

Søg her

DAV-uddannelsen (Dagskurser)

Kursus Kursusnummer Niveau Ugedag/tid Noter

Sprogbeskrivelse

HDVÅ04213U

Studieordning

Tirsdag

9-12

Søg her

Kultur og Sprog

HDVÅ04233U

Studieordning

Torsdag

9-12

Søg her

 

Læs mere om optag og adgangskrav.