Aften- og weekendkurser foråret 2019 – Københavns Universitet

Åbent Universitet > Aften- og weekendkurser

Aften- og weekendkurser i foråret 2019

Ansøgningsfristen er den 15. januar 2019. Læs om vores adgangskrav her.

 

Historie

Kursus

 Kursusnummer

Niveau

 Ugedag/tid

 Noter

Arkiv og museum med håndskriftlæsning

 

HHIÅ09531U

 

 Grundfag 

(bachelor)

 

Mandag

18-22

 

Søg her 

Globalhistorie og Historiografi

 

HHIÅ09541U

 

Grundfag og gymnasiesidefag (bachelor) 

 

Torsdag

18-22

Ønske om grundfags eller
sidefags

eksamen skal oplyses i ansøgningen

Søg her  

 

Bachelorprojekt

 

HHIÅ09601U

 

Grundfag

 (bachelor)

Individuel vejledning

 

Søg her 

Oldtidskundskab

Kursus

Kursusnummer

Niveau

 Ugedag/tid

Noter

Græsk-romersk arkæologi og kunsthistorie 

 

HOLÅ10061U

Gymnasiesidefag

(bachelor) 

Fjernundervisning + lørdagsseminar

 

Søg her 

Frit område

HOLÅ10082U

 

Gymnasiesidefag

(bachelor) 

Individuel vejledning

 

Søg her 

Antik prosa II: Filosofi, retorik og talekunst

 

HOLÅ03721U

 

Gymnasiesidefag

(kandidatniveau)

Tirsdag

15-18

Søg her

Middelalderkundskab

Kursus  Kursusnummer Niveau Ugedag/tid Noter

Intro til Middelalder II

HMIÅ10023U

Tilvalg (bachelor)

 Fjernundervisning

 Søg her

Græsk

Kursus Kursusnummer Niveau Ugedag /tid Noter

Klassisk

Græsk 2

 

HKGÅ88055U

Propædeutik (gymnasialt

B niveau)

 

Fjernundervisning

+lørdagsseminar

Søg her

Latin

Kursus Kursusnummer Niveau Ugedag/tid Noter

Latin 2

  

  HLAÅ88056U

Propædeutik (gymnasialt

B niveau)

Fjernundervisning

+lørdagsseminar

 Søg her

Efteruddannelsen i Latin for oldtidslærere

Kursus Kursusnummer Niveau Ugedag/tid Noter

                                     

Romersk historieskrivning

 

 

HLAÅ00453U

 

Bachelor

Fjernundervisning

+lørdagsseminar

.

 

Søg her

 

 

Romersk filosofi

 

HLAÅ00462U

 

 

Bachelor

 

 

Fjernundervisning

+lørdagsseminar

 

 

Søg her

Religion

Kursus Kursusnummer Niveau Ugedag/tid Noter

Religionssociologi

HRVÅ00021U

Grundfag

Bachelor

Tirsdag

18-20

Søg her

Valgfrit område

 

HRVÅ00061U

Grundfag

Bachelor

Torsdag

18-20

Søg her

Renæssancestudier

Kursus  Kursusnummer Niveau Ugedag/tid Noter

 

Renæssancekundskab 2: Europæisk renæssance uden for Italien

 

HRKÅ10062U

Tilvalg

 (bachelor)

Tirsdag

18-21

Søg her

Arabisk

Kursus Kursusnummer Niveau Ugedag/tid Noter

Arabisk propædeutik  B Aftenundervisning

HARÅ00071U 

 

 

 Grundfag (Bachelor)

Tirsdag og torsdag 

18-20.30

 

Søg her 

Arabisk propædeutik B - lørdags- og fjernundervisning 

 

HARÅ00072U

 

 Grundfag (Bachelor)

 8 lørdage:

2/2; 16/2; 2/3; 16/3; 30/3; 13/4; 4/5; 18/5

kl.10-16

 

Søg her

 

Kommunikativt arabisk B med litteratur

 

HARÅ00602U

Grundfag (Bachelor)

(2015-ordningen)

8 lørdage:  9/2; 23/2; 9/3; 23/3; 6/4; 27/4; 11/5; 25/5

kl.10-16

Søg her 

Islam og Islamforskning

 

HARÅ00591U 

Grundfag (Bachelor)

(2015-ordningen)

Torsdag

18-20

 

Søg her 

 

Arabisk grammatisk propædeutik

 

HARÅ00051U

Grundfag (Bachelor)

(2015-ordningen)

Fjernundervisning

Introduktionsmøde den 2. februar 2019.

 

Søg her

Bachelor projekt

HARÅ01321U

Grundfag (Bachelor)

Lørdag d.2. februar, herefter vejledning

Søg her

Kunsthistorie

Kursus  Kursusnummer Niveau Ugedag/tid Noter

 

Formidlingsprojekt

(Formidling af Billedkunst)

HKUÅ00821U

 

Grundfag

(bachelor)

Torsdag 18-21

Søg her

Dansk

Kursus Kursusnummer Niveau Ugedag/tid Noter

 

Sprog 2

HDAÅ01234U

Gymnasiesidefag og grundfag (bachelor)

Søg her

Sprog 4

HDAÅ01304U

Gymnasiesidefag og grundfag (bachelor)

Søg her

Medieanalyse 2

HDAÅ01244U

Gymnasiesidefag og grundfag (bachelor)

Søg her 

Litteraturhistorie

HDAÅ01254U

Gymnasiesidefag og grundfag (bachelor)

Søg her 

Filosofi

Kursus Kursusnummer Niveau Ugedag/tid Noter

Argumentationsteori og metode 

HFIÅ00622U

Grundfag (Bachelor)

Mandag

18-21

2 lørdage

10-13

Søg her 

Valgfag 1: Anvendt filosofi 

HFIÅ00631U

Grundfag (Bachelor)

Mandag

18-21

2 lørdage

10-13 

Søg her 

Valgfag 2: Metafysik

HFIÅ00701U

Grundfag (Bachelor)

Onsdag

18-21

2 lørdage

10-13 

Søg her 

Valgfag 3: Værklæsning

HFIÅ00731U

Grundfag (Bachelor)

Onsdag

18-21

2 lørdage

10-13 

Søg her 

Retorik

Kursus Kursusnummer Niveau Ugedag/tid Noter

Retorisk skrivning og rådgivning

HRTÅ10161U

Gymnasiesidefag (Bachelor)

Onsdag 18-21

Søg her 

Engelsk

Kursus  Kursusnummer Niveau Ugedag/tid Noter

Grammatik og perspektiver i sprogbeskrivelsen 1

 

  HENÅ10424U

Gymnasiesidefag (Bachelor)

 

    Tirsdag

     18-21

 

  Søg her

Introduktion til fremmedsprogstilegnelse

 

   HENÅ10434U

Gymnasiesidefag (Bachelor)

    Torsdag

      18-20

 Søg her

Grammatik og perspektiver i sprogbeskrivelsen 2

 

   HENÅ04254U

 

 

Gymnasiesidefag (Kandidatniveau)

 

  

    Mandag
     18-20

 

  Søg her

Oversættelse introduktion

 

  HENÅ04264U

 

Gymnasiesidefag (Kandidatniveau)

 

Mandage i ugerne 6,8,10,12,14,18.

     kl. 20-22

 

  Søg her

 

English in a Flash:

Creative Writing of Short-Short Texts

 

 

 

 HENÅ10301U 

 

 

 

Grundfag
Bachelor/Kandidat

(Kan ikke bruges til gymnasiesidefag)

 

 

 

 

 Mandag

18-21 

Søg her

Fransk

Kursus

Kursusnummer

Niveau

Ugedag/tid  Noter

Sprog og tekster i brug 2: Sprog, kultur og kontraster

 

HFRÅ10221U

 

Gymnasiesidefag

bachelor

 

Torsdag

18-22

Søg her

Spansk

Kursus

Kursusnummer

Niveau

Ugedag/tid  Noter

Basissprog og tekstanalyse 2

 

HSPÅ10231U

Gymnasiesidefag

bachelor

Tirsdag

18-21

Søg her

Tysk

Kursus Kursusnummer Niveau Ugedag/tid Noter

 Tysk historie og litteratur

 

HTYÅ01011U

Grundfag (Bachelor)

og

Gymnasiesidefag (Bachelor)

Onsdag

18-21

Søg her 

Masteruddannelse i Cross-Media Communication (Dagskurser)

Kursus Kursusnummer Niveau Ugedag/tid Noter

Masterprojekt

 

 

HMMÅ03153U

Master 

Seminardage: 22/2, 15/3, 12/4, 10/5.

Søg her 

Masteruddannelse i Dansk som fremmed- og andetsprog(Dagskurser)

Kursus Kursusnummer Niveau Ugedag/tid Noter

Andetsprogspædagogik

HDVÅ05034U

Master 

Torsdag

9-12

Søg her

Masterprojekt

HDVÅ05044U

Master 

8. februar, 1. marts og 22. marts

9-12

Søg her

DAV-uddannelsen (Dagskurser)

Kursus Kursusnummer Niveau Ugedag/tid Noter

Sprogtilegnelse

HDVÅ04226U

Studieordning

Tirsdag

9-12

Søg her
Andetsprogspædagogik HDVÅ04246U

Studieordning

Torsdag

9-12

Søg her

 

Læs mere om optag og adgangskrav.