Dagkurser/tompladsordningen – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Åbent Universitet > Dagkurser

Dagkurser / tompladsordningen

På Det Humanistiske Fakultet er der mulighed for at søge optagelse på tomme pladser på kurser på bachelor- og kandidatuddannelserne om dagen. Det er ikke alle kurser man kan søge om optag på. Se mere forneden.

Kurserne udbydes af institutterne og du kan se fagområderne herunder.

Saxo-Instituttet

 

Medier, Erkendelse og Formidling

Film- og Medievidenskab optages ikke tompladser på bacheloruddannelsens grundfag, men det er muligt at søge om optag på tilvalgsmoduler på Film- og Medievidenskab.

Engelsk, Germansk og Romansk

Kunst- og Kulturvidenskab

Se liste over kurser, du kan søge her.

Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Tværkulturelle og Regionale Studier

Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS) er glade for studerende som ønsker at studere på tompladsordningen, så du er velkommen til at søge alle kurser og vil blive optaget, hvis der er plads på kurset, og du i øvrigt opfylder adgangskravene.

Uddannelser på TORS

Institut for Informationsstudier

  • Se liste over kurser du kan søge her