Dagkurser/tompladsordningen – Københavns Universitet

Åbent Universitet > Dagkurser

Dagskurser / tompladsordningen

På Det Humanistiske Fakultet er der mulighed for at søge optagelse på tomme pladser på kurser på bachelor- og kandidatuddannelserne om dagen. Det er ikke alle kurser man kan søge om optag på. Se mere forneden.

Den 1. maj offentliggør vi kurser for efteråret 2018.

Saxo-Instituttet

 • Forhistorisk Arkæologi (få kurser)
 • Klassisk Arkæologi (få kurser)
 • Historie (Der optages ikke via tomplads på Bachelordelens grundfag)
 • Klassisk Græsk
 • Latin
 • Europæisk Etnologi (få kurser)
 • Middelalderkundskab
 • Oldtidskundskab

 

Medier, Erkendelse og Formidling

 • Film- og Medievidenskab
 • Filosofi
 • Kommunikation og it (Der optages ikke via tomplads på hverken bachelordelens grundfag eller tilvalg)
 • Pædagogik
 • Retorik

Film- og Medievidenskab optages ikke tompladser på bacheloruddannelsens grundfag, men det er muligt at søge om optag på tilvalgsmoduler på Film- og Medievidenskab.

Engelsk, Germansk og Romansk

 • Engelsk
 • Fransk
 • Italiensk
 • Latinamerikastudier
 • Portugisiske og brasilianske studier
 • Renæssancekundskab
 • Spansk sprog og kultur
 • Tysk

Kunst- og Kulturvidenskab

Den 1. maj offentliggør vi kurser for efteråret 2018.

Nordiske Studier og Sprogvidenskab

 • Audiologopædi
 • Dansk (Der optages ikke via tomplads på Bachelordelens grundfag og tilvalg)
 • Finsk
 • Indoeuropæisk
 • Lingvistik
 • Sprogpsykologi

Tværkulturelle og Regionale Studier

Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS) er glade for studerende som ønsker at studere på tompladsordningen, så du er velkommen til at søge alle kurser og vil blive optaget, hvis der er plads på kurset, og du i øvrigt opfylder adgangskravene.

Uddannelser på TORS

 • Arabisk
 • Asienstudier
 • Assyriologi
 • Balkanstudier
 • Eskimologi
 • Grækenlandsstudier/Moderne Græsk
 • Hebraisk
 • Indianske sprog og kulturer
 • Indologi
 • Indonesisk/Sydøstasien
 • Islamiske studier
 • Japanstudier
 • Kinastudier
 • Komparative Kulturstudier
 • Koreastudier
 • Mellemøststudier
 • Minoritetsstudier
 • Moderne Indien og Sydasienstudier
 • Nærorientalsk Arkæologi
 • Persisk
 • Religionsvidenskab
 • Russisk
 • Tibetologi
 • Tyrkisk
 • Ægyptologi
 • Østeuropastudier

Institut for Informationsstudier

 • Den 1. maj offentliggør vi kurser for efteråret 2018.