Uddannelsestyper – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Åbent Universitet > Om Åbent Universitet > Uddannelsestyper

Uddannelsestyper

Åbent Universitet udbyder hovedsagelig enkeltstående kurser fra Det Humanistiske Fakultets bacheloruddannelser samt kurser fra vores bachelor-tilvalg og kandidat-tilvalg (KA-sidefag).

Kurser på Åbent Universitet udbydes på deltid under Lov om universiteter, Bekendtgørelse om Deltidsuddannelse, og er ikke SU-berettigede.

Propædeutik/begynderkurser i sprog

Nogle sprogfag udbyder propædeutiske sprogkurser, hvor man lærer et nyt sprog fra grunden. Propædeutik ligger før det egentlige universitetsstudium, og kan derfor ikke benyttes som BA-tilvalg.
Propædeutiske sprogkurser kaldes også for elementarkurser eller grundlæggende sprogkurser.

Kurser fra bacheloruddannelser

Langt størstedelen af vores kurser er udbudt på bachelorniveau, enten som bachelor central/grundfag, eller som bachelortilvalgsfag.

Kurser fra kandidatuddannelser

Åbent Universitet tilbyder i enkelte tilfælde mulighed for at læse kurser fra vores kandidat-grundfagsuddannelser. Det er dog ikke muligt, at tage en hel kandidatuddannelse ved Åbent Universitet. Kurser på kandidatniveau kan kun tages via tomplads.

Vi udbyder kandidatkurser fra vores ka-tilvalg, hvis man læser et gymnasidefag.

Gymnasiesidefag (45 ECTS BA-tilvalg og 45 ECTS KA-tilvalg)

Åbent Universitet tilbyder kurserne til et helt gymnasiesidefag. 

Hvis du vil have kompetence til at undervise i gymnasieskolen, skal du følge den såkaldte gymnasiemodel. På Åbent Universitet kan du, hvis du har en kandidatgrad i forvejen, hvor dit hovedfag giver kompetence til at undervise i gymnasieskolen, tage et sidefag. Det indebærer at du tager 45 ECTS på BA niveau og 45 ECTS på kanidatniveau i et givent fag. Se mere her

Masteruddannelser

Det Humanistiske Fakultet udbyder følgende Masteruddannelser under åben uddannelse:

Uddannelserne består af en række sammenhængende moduler, svarende til 60 ECTS points, som udbydes på deltid over to år.

Dansk som andetsprog

Uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog er en selvstændig et-årig uddannelse, der kvalificerer til undervisning på sprogcentre, voksen- og ungdomsuddannelser, højskoler mv. Den studerende opnår faglige og pædagogiske forudsætninger for at varetage, begrunde og udvikle undervisning i dansk som andetsprog, herunder alfabetiseringsundervisning.

Uddannelsen består af en række sammenhængende moduler svarende til 60 ECTS point, som udbydes på deltid over 2 år eller på heltid over 1 år.